Movisies 2 - juni 2020

kort nieuws Redactioneel Weder opbouw In de afgelopen maanden is onze wereld op zijn kop gezet. De gevolgen van de pandemie zijn van ongekende proporties. In de eerste weken van de crisis was vrijwel alle aandacht gericht op de medische aspecten van de crisis. Bij Movisie werden we daarentegen vrijwel direct al geconfron- teerd met de vaak schrijnende sociale gevolgen, die vooral in de directe leefwereld van mensen in een kwetsbare positie zichtbaar werden. We zijn nu enkele maanden verder en we zien nu gelukkig de aandacht voor welzijn en welbevinden van mensen ook breder in de maatschap- pij toenemen. In deze fase van de crisis wordt ook al weer volop nagedacht over wat dit alles betekent voor de tijd na corona. In deze Movisies gaat het daar ook over. Gezondheid is veel meer dan alleen de afwezigheid van een virus. Ook verlies van eigen regie, eenzaamheid, angst en gebrek aan zingeving maakt mensen ziek. Er is een bredere kijk op de kwaliteit van leven en samenleven nodig. Daarover gaat het onder andere in het gesprek over ‘wat telt’ en ‘positieve gezondheid’ op p. 8 in deze Movisies. Maar we gaan het niet alleen redden met een bredere kijk. Het valt mij op dat er in deze Movisies eigenlijk grote overeenstemming is over dat in onze samenleving fundamentele wijzigingen nodig zijn om de sociale gevolgen , ook op de langere termijn, het hoofd te bieden. Als we blijven doen wat we altijd al deden, dan zullen mensen die altijd al kwetsbaar waren nog harder getroffen worden. Daan Roovers (p.5) schetst een richting om de samenleving rechtvaar- diger in te richten. In mijn gesprek met Arjo Klamer (p. 18) spreekt ook hij de hoop uit dat de coronacrisis een resetknop heeft ingedrukt. En dat het daarmee mogelijk wordt om weer opnieuw te bedenken waar het om gaat in het leven en in het samenleven. Ik zie een soort wederopbouw voor me, met een vastberadenheid zoals we die na de Tweede Wereldoorlog ook in dit land hebben gezien. Hopelijk slagen we erin om alle verschillende groepen mensen in onze samenleving daaraan ook echt te laten meedoen. Alleen dan kan deze crisis voor ons allemaal, óók voor mensen in een kwetsbare positie, leiden tot duurzame, positieve verandering! Janny Bakker-Klein, bestuurder Movisie Blokhuis ziet rol voor Movisie bij aanpak dakloosheid Staatssecretaris Blokhuis (VWS) presenteerde onlangs zijn plannen om de dakloosheid in ons land te bestrijden. Eerder werd hij daarover geïnterviewd op socialevraag- stukken.nl . Op de vraag of hij ook een rol ziet weggelegd voor een kennisinstituut als Movisie antwoordde hij bevestigend. ‘Wij weten best wel vaak dingen niet. Toen het CBS vorig jaar bekend maakte dat er bijna 40.000 dak- en thuislozen zijn, ben ik oprecht geschrokken. En we weten niet eens wie dat dan precies zijn. Daar zouden we wel eens goed onderzoek naar willen, want het CBS weet het ook niet. Waar zit precies de groei? Daar zou Movisie een rol in kunnen spelen.’ Ook bij specifieke onderwerpen ziet de staatssecretaris een rol voor een kennisinstituut. Zo hebben gemeenten de mogelijkheid om iemand die zijn huis uitgezet is een zogenoemd ‘briefadres’ te geven bij een gemeentelijke afdeling, zodat diegene niet uit beeld verdwijnt. In de praktijk maken gemeenten daar niet altijd gebruik van. Blokhuis zou graag preciezer weten hoe gemeenten daar nu mee omgaan. Ook kennis van succesvolle aanpakken in andere landen zoals Finland is welkom. ‘Ze kunnen daar voor mensen zonder huis landelijk volstaan met vijftig opvangplekken en de rest zit in reguliere huisvesting. Hoe doen ze dat?’ 2

RkJQdWJsaXNoZXIy OTE0NDk=