Movisies 1 - maart 2021

Al lang voor de toeslagenaffaire losbarstte, onderzocht Janny Bakker-Klein, voorzitter van de raad van bestuur van Movisie, hoe gemeentelijke professionals en sociaal professionals met mensen in kwetsbare posities omgaan. In december 2019 promoveerde ze aan de Erasmus Universiteit op het thema ‘responsiviteit’: het vermogen van professionals om in te schatten wat werkelijk voor de ander van betekenis is. Haar onderzoek startte vanuit verwondering over schrijnende situaties die zij privé en als bestuurder meemaakte waarbij mensen veel leed werd aangedaan. Met de recente toeslagenaffaire nog vers in het geheugen nam de belangstelling voor dit proefschrift ‘Anders kijken’ sterk toe. Janny: ‘In mijn huidige rol als bestuursvoorzitter van Movisie merk ik ook hoe belangrijk gemeenten het vinden om responsiever te worden naar hun eigen inwoners toe, waarbij de betaalbaarheid van de ondersteuning een belangrijk aandachtspunt is.’ ‘Anders kijken’ nu als boek publieksversie voor iedereen die anders wil kijken en doen binnen het sociaal domein. ‘Anders kijken’ biedt elke gemeentelijke- en sociaal professional, beleidsmaker, manager of bestuurder inspiratie en handvatten om de eigen organisatie responsiever te maken. Op 4 maart 2021 ontvangt Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) het eerste exemplaar van het boek ‘Anders kijken’. Je kunt het boek gratis downloaden via movisie.nl. Een zoektocht naar responsiviteit in het sociaal domein Anders kijken Janny Bakker-Klein In coronatijd zijn er steeds meer signalen van mensen met een Oost- Aziatische achtergrond die ervaringen hebben met discriminatie vanwege hun etniciteit en afkomst. KIS heeft die ervaringen in beeld gebracht met een verkennend onderzoek, ‘De stilte voorbij.’ De onderzoekers pleiten er onder meer voor om de sociale norm te veranderen rond discriminatie, racisme en Oost-Aziatische mensen. Meer informatie: r.broekroelofs@movisie. nl, 06 55 44 05 32, j.poerwoatmodjo@ movisie.nl, 06 55 44 05 16. Onderzoek KIS Discriminatie-ervaringen Oost-Aziatische Nederlanders De KIS-onderzoekers René Broekroelofs en Joey Poerwoatmodjo hebben samen met personen met een Oost-Aziatische achter- grond (medeonderzoekers) in zogenaamde focusgroepen gesprekken gevoerd om erva- ringen met discriminatie op te halen. De medeonderzoekers waren maatschappelijk betrokken burgers, waaronder activisten, wetenschappers en mediaprofessionals. In totaal hebben er dertig mensen deelgeno- men aan de focusgroepen. Het onderzoek is een verkenning van de problematiek anno 2020. Er is geen (recent) onderzoek gedaan naar dit thema in Neder- land. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) deed in 2011 voor het laatst onder- zoek naar de doelgroep en dan specifiek naar Nederlanders van Chinese afkomst. Het rapport 'De stilte voorbij; verkenning over ervaring van discriminatie tijdens de Covid-19 pandemie onder Nederlanders met een Oost-Aziatische achtergrond.' is te downloaden via de site van KIS (Kennisplatform Integratie & Samenleving): www.kis.nl. KIS is een programma waarin Movisie samenwerkt met het Verwey-Jonker Instituut. Afgelopen jaar startte de VNG samen met de belangenorganisaties IederIn, Mind en Per Saldo en met ondersteuning vanuit Movisie een groot programma waarmee de zogenaamde gemeentelijke toegang vanuit het perspectief van de inwoner verder kan worden verbeterd. Bevindingen uit het proefschrift van Bakker-Klein bleken daarbij behulpzaam te kunnen zijn. Daarom presenteert Movisie nu een kortere 25

RkJQdWJsaXNoZXIy OTE0NDk=