Movisies 1 - maart 2021

complexe casussen oppakt. Daar is sprake van een integrale aanpak met een con- tactpersoon per huishouden. In het team participeren allerlei professionals, van vertegenwoordigers van woningcorporaties tot politie en onderwijs.’ Janny Bakker-Klein: ‘In de gemeente Huizen waar ik wethouder was, kwamen we erachter dat de groep van 16 tot 27 jaar een eigen multidisciplinair team nodig heeft. Het gaat om een doorlopende aanpak van de Jeugdwet naar de Participatiewet en Wmo. Met varianten van persoonsvolgend organiseren kan je natuurlijk differentiëren. Ik heb voldoende bewijs om te stellen dat een integrale aanpak ook financieel aantrekkelijk is, hoewel dat natuurlijk niet de drijfveer moet zijn.’ Dus waar ligt de uitdaging? Margriet Jongerius: ‘De uitdaging is om welzijn en zorg te verbinden met werk en inkomen. Welzijn en werk kan je niet los zien van elkaar.’ Janny Bakker-Klein: ‘Het huidige neutrale mensbeeld van de overheid is wantrou- wend. Dat hebben we bij de kinderop- vangtoeslagaffaire ook gezien. Ik wil het omdraaien. Luister eens echt naar mensen in de bijstand, die zijn niet lui en willen niet allemaal de boel flessen. Integendeel. Als je met deze mensen spreekt, dan merk je: ze willen dolgraag aan de slag, maar weten soms gewoon niet hoe. Movisie pleit voor een relationeel mensbeeld. Wees bereid om het gesprek aan te gaan, te luisteren, samen oplossingen te zoeken. Met inachtneming van iemands sociale context, dus zo dicht mogelijk bij huis, passend bij iemands levensverhaal en mogelijkheden.’ Laat mensen via participatie welzijn ervaren Aan tafel Janny Bakker-Klein, voorzitter raad van bestuur Movisie Margriet Jongerius, kwartiermaker Verbetertraject Toegang 31

RkJQdWJsaXNoZXIy OTE0NDk=