Movisies 1 - maart 2022

en rijk. Mensen die niet kunnen investeren in duurzamere energiemaatregelen zullen hogere kosten voor hun energie gaan betalen en niet kunnen profiteren van betere isolatie of zuinigere auto’s. Slechts vijf procent van de Nederlanders verwacht een positief effect op de eigen financiële situatie. En hoewel vrijwel iedereen grotere verschillen tussen arm en rijk verwacht als gevolg van klimaatmaatregelen, geldt dit vooral voor de mensen die nu al moeilijk rond kunnen komen. Zij maken zich grote zorgen over de stijgende kosten van energie en levensonderhoud als gevolg van klimaatmaatregelen. Pensioenfonds Verdeeldheid en polarisatie zijn niet per definitie negatief. Uiteenlopende meningen, onvrede en de acties die daaruit volgen, zoals petities, stakingen en klimaatmarsen, leiden tot bewustzijn en mogelijkheden voor mensen om hun stem te laten horen. Onder druk van vele ontevreden werknemers heeft bijvoorbeeld overheidspensioenfonds ABP besloten te stoppen met investeringen in fossiele brandstoffen. Boerenprotesten tegen de stikstofplannen van het kabinet hebben geleid tot de verkiezing van de Boeren Burgerbeweging in de Tweede Kamer. Daarmee voelen veel agrariërs zich beter vertegenwoordigd. Op deze manier kan polarisatie ook een drijfveer voor verandering zijn. ‘Maar waar we voor op moeten passen, is dat bevolkingsgroepen uit elkaar groeien’. Aldus hoogleraar Civil Society Paul Dekker in één van de vorige edities van Movisies. Wat werkt bij polarisatie Kortom, we zien dat de klimaatverandering en bijhorende maatregelen in toenemende mate tot spanningen in de samenleving leiden. Er is inmiddels veel kennis verzameld over wat werkt bij het voorkomen en verminderen van spanningen tussen groepen, bijvoorbeeld tussen mensen met verschillende culturele en religieuze achtergronden. Die kennis kan ook in deze context worden ingezet. Zo kennen we de positieve effecten van overbruggend contact, mits goed georganiseerd. We weten inmiddels dat ook de inzet van online ontmoetingen goed kan werken bij het verbinden van mensen. Daarbij is het belangrijk mensen samen te brengen rondom een gemeenschappelijk doel, bijvoorbeeld een groene, schone buurt of om ‘onze kleinkinderen’ niet op te zadelen met de gevolgen van de opwarming van de aarde. Want juist die gezamenlijke aanpak is nodig bij het effectief tegengaan van klimaatverandering. Bronnen: Voor het schrijven van dit artikel zijn meerdere bronnen gebruikt. Ga naar movisie.nl/bronnenmateriaal-maart2022 Online ontmoetingen werken goed om mensen te verbinden 29

RkJQdWJsaXNoZXIy OTE0NDk=