Movisies 1 - maart 2022

Kennisplatform Inclusief Samenleven (KIS) heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in onderzoek naar succesfactoren bij de aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie. Er is een duidelijk beeld van wat bedrijven volgens de wetenschap moeten doen om discriminatie en de invloed van vooroordelen in het wervings- en selectieproces te voorkomen. Wat nu nodig is, is dat deze kennis verder ingevoerd wordt in de praktijk. Om te beginnen bij de opleidingen van Human Resource Management (HRM)-medewerkers, adviseurs en recruiters. Zij leiden immers de HRM-medewerkers en recruiters van de toekomst op. Het nieuwe rapport van KIS helpt hierbij. Het rapport geeft antwoord op de vraag: hoe worden binnen de opleidingen Human Resource Management toekomstige HRM-medewerkers toegerust om arbeidsmarktdiscriminatie in de eigen organisatie te voorkomen en inclusie te bevorderen vanuit de ‘wat-werkt-kennis’? En hoe kan dit zo nodig verbeterd worden? ‘Een inclusieve HRM-medewerker? Onderzoek naar de manier waarop HRM-opleidingen toekomstige HRM-medewerkers opleiden ten aanzien van antidiscriminatie en diversiteit’. Door: René Broekroelofs, Koen Kros, Hanneke Felten, Mellouki Cadat-Lampe en Inge Razenberg. Downloaden via kis.nl Arbeidsmarktdiscriminatie kun je aanpakken Nieuwe training over vrouwelijke nieuwkomers Vrouwelijke nieuwkomers vinden moeilijker betaald werk dan mannelijke. Hoe kun je als uitvoerend professional bij een gemeente deze vrouwen zo goed mogelijk begeleiden op weg naar werk? Daarmee ga je aan de slag in een nieuwe interactieve training, te vinden op movisieacademie.nl Vrouwen met een migratieachtergrond die recent naar Nederland zijn gekomen, hebben een ongunstige positie op de arbeidsmarkt. Van de niet-westerse vrouwelijke nieuwkomers, waaronder statushouders en gezinsmigranten die maximaal vijf jaar in Nederland zijn, werkt iets minder dan een kwart. En de helft van de niet-westerse vrouwen die langer dan vijf jaar in Nederland zijn, heeft betaald werk. Een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt veroorzaakt economische afhankelijkheid. Ook werkt het integratie en participatie tegen. Werk is van groot belang voor het beter leren van de taal, het opbouwen van een sociaal netwerk en het verwerven van een volwaardige plek in de samenleving. Extra uitdagingen voor vrouwen die recent naar Nederland zijn gekomen, zijn: beperkte taalbeheersing, opleidingsniveau dat niet goed aansluit of het ontbreken van een oriëntatie op betaald werk. Drie profielen Kennisplatform KIS heeft drie participatieprofielen gemaakt van vrouwen met een migratieachtergrond. Handig voor gemeenten en ketenpartners die bezig zijn met arbeidsmarkttoeleiding en re-integratie van vrouwen met een migratieachtergrond. Meer informatie: kis.nl Nieuwe uitgaven & nieuws 36

RkJQdWJsaXNoZXIy OTE0NDk=