Movisies 2023

17.00 uur de deur uit en zijn er dan morgen weer, dat is een andere houding. Bij onze doelgroep − de zwaarste gevallen, een half procent van de bevolking − kan dat niet. Als jij slachtoffer bent van loverboys en er staat op zaterdagavond een pooier bij je op de deur te bonzen, dan raak je in paniek. En dan moet je kunnen bellen, liefst met een vertrouwenspersoon die op de hoogte is van jouw situatie. Aan anonieme instellingen als de politie of de crisisdienst heb je dan niet zoveel. Een vertrouwenspersoon kan advies geven, en desnoods komt-ie naar je toe. Wat wij proberen, is er tijdelijk onvoorwaardelijk te zijn. Dus ze kunnen ons altijd bellen… maar ze bellen nooit.’ Straat en wetenschap Rakhorst: ’Hoe lager op de maatschappelijke ladder, hoe groter de kloof tussen burger en overheid is geworden. In feite zijn wij bezig met het herstellen daarvan. Wij proberen geen noodverbanden te leggen, maar structureel iets te betekenen. Wij zijn goed in relatiebeheer. Niet alleen naar de mensen met wie we direct werken, maar ook naar samenwerkingspartners en opdrachtgevers. Wij kunnen goed connectie maken. ’De kunst van het verleiden’, zo kun je het ook noemen. Als mensen je aardig vinden, gaan ze dingen voor je doen. Zo simpel is het. En wat wij vinden, doet er helemaal niet toe; ego heeft geen enkele zin in de rol die wij hebben.’ Van der Grijp: ’We werken onder andere samen met kennisinstituut Movisie. Zo knopen we straat en wetenschap aan elkaar en bieden we gemeenten aanknopingspunten om beleid te maken.’ Rakhorst: ’We hopen dat onze samenwerking met Movisie tot structurele veranderingen zal leiden. De wereld kunnen we niet verbeteren, maar we kunnen wel op kleine schaal resultaten boeken. Het gaat erom dat we ook in de beleidswereld mensen vinden die bereikbaar zijn; het ambtelijk apparaat is weerbarstig. De meesten hebben gewoon een baan − bij ons gaat het meer om passie. Wat wij doen, is eigenlijk dealen met wanhoop.’ Meer informatie: stichtingreindert.nl PRAKTIJK Maatwerk in de uitvoering In veel gemeenten zijn de sociale cohesie, het gevoel van veiligheid en de woningmarkt onder druk komen te staan door bevolkingsgroei, extramuralisering en toenemende diversiteit. Met name in wijken met veel sociale problemen en toenemende criminaliteit zien we ook persoonlijke problematieken groter en ingewikkelder worden. Steeds meer inwoners worden niet bereikt en geholpen. Inwoners van wie problemen zo zwaar en complex zijn, dat niemand meer weet wat te doen. De gevolgen daarvan zien we niet alleen achter de voordeur, maar ook in de publieke ruimte. Vragen van gemeenten Movisie krijgt regelmatig vragen van gemeenten over hoe zij dit kunnen voorkomen en aanpakken. Deze gemeenten willen er zijn voor al hun inwoners. Ze willen maatwerk toevoegen aan de uitvoeringspraktijk voor situaties waarbij de regels tekortschieten of problemen zelfs vergroten. Movisie werkt samen met interventieprofessionals zoals Stichting Reindert en zet onderbouwde kennis in om gemeenten te ondersteunen bij het oplossen van taaie sociale vraagstukken als armoede, polarisatie, ondermijning en overlast. De professionals doen onderzoek in de wijk en horen en zien de inwoner, en vervolgens doen ze wat nodig is. Bij urgente situaties komen de interventieprofessionals direct in actie en proberen de mensen (weer) aan te sluiten op de benodigde hulp en ondersteuning. De menselijke maat is leidend in deze aanpak. Vanuit het perspectief van inwoners brengen we de problematiek in beeld. Dat leidt tot verhalen die binnenkomen bij bestuurders, beleidsmakers en andere professionals. Gezamenlijke analyse Samen met de interventieprofessionals en andere kennisinstituten zoals CCV en Nji maken we een analyse en doen we aanbevelingen voor oplossingsrichtingen voor problemen. Op basis van wat mensen tijdens het onderzoek zelf hebben aangedragen als oplossingen. We gaan uit van vragen als: wat kan in de sociale basis aangepakt worden, wat voor sturing en verantwoording zijn nodig in de toegang tot ondersteuning, in de kennis en vaardigheden van professionals? En hoe monitoren we, leren en communiceren we om te komen tot een structureel andere manier van werken waarin de mens de maat is? Samen met inwoners en professionals én met diepgaande kennis komen we tot een aanpak voor taaie sociale problemen die werkt én doorwerkt in alles wat de gemeente doet. Deze werkwijze vraagt om lef, zowel van bestuurders als van professionals in beleid en uitvoering. De komende jaren gaat Movisie deze werkwijze verder versterken. Benieuwd wat we voor jouw gemeente kunnen betekenen? Neem contact op met Annemarie van Hinsberg a.vanhinsberg@movisie.nl. 23

RkJQdWJsaXNoZXIy OTE0NDk=