Movisies - november 2018

kort nieuws Katalysator Dit nummer gaat over lerende praktijken, een thema dat me uit het hart gegrepen is. Ik zal uitleggen waarom. Afgelopen september startte ik als bestuurder bij Movisie. Daarvoor was ik twaalf jaar wethouder in Huizen waar ik onder meer verantwoordelijk was voor het sociaal domein. We hebben goede dingen gedaan maar soms was het ook een worsteling. Niet altijd is er de reflectie om je eerst in mogelijke aanpakken te verdiepen en zo op een verstandige manier te sturen. En ook als je zelf als gemeente een aanpak hebt bedacht die je graag uitdraagt naar andere gemeenten merk je dat na aanvankelijk enthou- siasme iedereen zich weer in zijn eigen cocon terugtrekt. Dat moet anders kunnen, besef ik nu in mijn rol als bestuurder van Movisie des te meer. We moeten kennis, ervaring en expertise van bestuurders en ambtenaren uit verschillende gemeentelijke praktijken met elkaar zien te verbinden in een collectief leerproces. Movisie gaat als katalysator, als versneller van leerprocessen hier een actieve rol in spelen. Hoe gaat dat in zijn werk? We hebben bij Movisie veel kennis in huis maar aanvullend daarop is ook veel kennis -nu vaak nog versnip- perd- te vinden in de praktijken van gemeenten. Daarom gaat Movisie het voor ondernemende ambtenaren in het sociale domein mogelijk maken om associate member te worden van Movisie. Vanuit die rol kunnen zij - via onder andere detachering - hun kennis delen in andere gemeenten. We ondersteunen de associate members met kennis, dragen zorg voor intervisie tussen associate members , vervullen een vraagbaakfunctie en ondersteunen hen in de deelnemende gemeen- ten aan de hand van het kwaliteitskompas met het organiseren van effectieve leerprocessen. Daarnaast zorgt Movisie ervoor dat we nieuwe kennis die associate members ontwikkelen en uitwisselen, toegankelijk maken voor andere gemeenten. (Het plan staat nog in de steigers maar ik deel het graag hier alvast met de lezer. Hou onze site in de gaten. Wij zullen via dat platform meer over ons plan laten weten. Of neem contact op met ons als u interesse heeft of meer informatie wilt.) De juiste kennis tijdig op de juiste plaats brengen, van elkaar leren en daarmee de kennis en de praktijk weer verder brengen. Dat is de opdracht waar we samen voor staan (en daar helpt deze aflevering van MOVISIES natuurlijk ook bij). Ik verheug me erop om als bestuurder van Movisie hier ook mijn eigen katalyserende rol in te spelen. Janny Bakker, bestuurder Movisie Redactioneel Inschrijving Meer dan handen vrijwilligersprijzen gestart Gemeenten die hun vrijwilligersorganisaties en vrijwil- ligers extra in het zonnetje willen zetten, kunnen drie organisaties en een vrijwilliger voordragen voor de Meer dan handen vrijwilligersprijzen. Hiermee maakt de organisatie kans op een mooi geldbedrag. De gemeente kan een eervolle vermelding winnen. Ook landelijke organisaties kunnen meedoen. Zij kunnen zichzelf aanmelden. Inschrijven kan t/m 14 december via www.vrijwilligersprijzen. nl. Voor wie? Er zijn prijzen te winnen in drie categorieën: Landelijk, Lokaal en de Vriendenloterij Passieprijs. Lokale organisa- ties moeten het verschil maken in een gemeente. Bijvoor- beeld, omdat de organisatie verbindend is met inwoners of andere organisaties, vernieuwend is, waardering en oog heeft voor de eigen vrijwilligers, bijdraagt aan een zorgzame samenleving en/of duurzaam is. Landelijke organisaties moeten hart hebben voor hun vrijwilligers. Dat kan zijn, omdat zij innovatieve manieren bieden van ondersteuning en waardering of omdat zij bijvoorbeeld een diverse of bijzondere groep vrijwilligers weten te vinden en binden. Voor de Vriendenloterij Passieprijs komen vrijwilligers in aanmerking die van onschatbare waarde zijn voor de organisatie of het project. Jury- en publieksprijzen Alle inschrijvingen zijn direct te zien op www.vrijwilli- gersprijzen.nl . Vanaf 15 december kan het publiek op alle aangemelde organisaties en projecten stemmen. Daarnaast worden per categorie zes projecten en/of vrijwilligers genomineerd voor de juryprijs. Zij worden op 17 januari 2019 bekendgemaakt op de website. Minister De Jonge van VWS reikt op 15 februari de prijzen uit. www.vrijwilligersprijzen.nl Magazine Doen! Jonge nieuwkomers over hun zoektocht naar een opleiding of werk, gemeenten die vertellen over hun inzet voor werkzoekende statushouders en antwoord op de vraag wat wel en niet werkt bij de arbeidstoel- eiding van nieuwkomers. Lees dit en meer in magazine Doen!, met deze keer als gasthoofdredacteur Mariëtte Hamer van de Sociaal-Economische Raad (SER) op www.movisie.nl/doen-editie-3 2

RkJQdWJsaXNoZXIy OTE0NDk=