Matchingsplatforms: digitaal verbinden van vraag en aanbod

Er bestaan door heel Nederland veel verschillende digitale platforms die zich richten op het bij elkaar brengen van zorgvragen enerzijds en aanbod anderzijds. Dit zijn matchingsplatforms waarin vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld worden of ‘gematcht’. Dit voorbeeld geeft aan hoe het werkt:

‘Mevrouw van Linden (81) loopt moeizaam na een val. Zij heeft daardoor problemen om haar boodschappen te doen. Haar zoon plaatst een hulpvraag voor het doen van boodschappen eens per week op het matchingsplatform voor zijn moeder, omdat hij zelf ver weg woont. De hulpvraag komt op het platform te staan. Rowena, een studente, ziet de hulpvraag van mevrouw Van Linden voorbijkomen. Zij reageert op het bericht dat ze dit eens per week kan doen tot het eind van het studiejaar. De zoon van mevrouw Van Linden zoekt contact met Rowena en bespreekt de details met haar.’

Je kunt deze matchingsplatforms zien als een soort marktplaats voor hulpvragen. Bekende platforms die verspreid door heel Nederland gebruikt worden zijn bijvoorbeeld WeHelpen of NLvoorelkaar.

Horst aan de Maas heeft als lerende praktijk geëxperimenteerd met deelname aan het platform NLvoorelkaar. Hun ervaring: ‘Als je iets start, moet je een netwerk hebben. Draagvlak en draagkracht verdelen. Elkaar serieus nemen en vertrouwen om samen door te bouwen. Begin met z’n allen en pak het samen op.’

Matchingsplatforms maken het voor mantelzorgers gemakkelijker om hulp te vragen. Veel mantelzorgers voelen zich bezwaard om bijvoorbeeld hun kinderen, buren of vrienden te belasten. Deze ‘vraagverlegenheid’ is een bekend verschijnsel. Bij matchingsplatforms ligt die drempel laag, omdat mensen in de buurt uit zichzelf iets aanbieden dat zij graag willen doen en dat bij hen past.

Hoewel matchingsplatforms laagdrempelig zijn, moet iemand over de juiste digitale vaardigheden beschikken en kan vraagverlegenheid nog steeds meespelen. Als professional kun je mantelzorgers op het bestaan van de platforms wijzen en moeite met het vragen om hulp bespreekbaar maken. Wil je meer weten over hoe je dit doet, lees dan het magazine Mantelzorgers in balans.