Stappenplan: hoe kies ik een passend digitaal communicatieplatform?

Er is zo veel aanbod aan platforms, dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet. Welk digitaal middel is het meest passend voor jullie specifieke situatie? Er zijn veel opties, dus hoe maak je een keuze? Dit stappenplan kan je helpen om samen met de gebruikers tot een passende keuze te komen.

Stap 1

Doel en doelgroep

Verdiep je eerst in het waarom: welk doel wil je bereiken met het gebruik van een digitaal platform? Is dat het samenwerken met jouw collega’s of het samenwerken met meerdere verschillende professionals én mantelzorgers? Het doel bepaalt welk middel geschikt is. Let daarbij ook op de doelgroep: wat sluit aan bij hun wensen en behoeften? Wat hebben zij nodig om het platform te gebruiken? Let op: dit kan ook bijvoorbeeld een training zijn.

Stap 2

Visievorming

Past het digitale platform bij wat je in de toekomst wilt bereiken? Kijk dus niet alleen naar een passende oplossing voor het doel wat je op dit moment met elkaar wilt bereiken, maar ook naar het grotere plaatje op de langere termijn. Past deze digitale oplossing daar ook in?

Stap 3

Wie zijn er nog meer betrokken?

Betrek iedereen die gaat werken met het digitale platform in zekere mate in de ontwikkeling. Wat is er nodig om ermee te gaan werken?

Stap 4

Inventariseer wat er al is

Dit is een belangrijke stap. Bekijk goed of een nieuw digitaal platform een aanvulling is op dat wat er al is en wordt gebruikt. Is er bijvoorbeeld een pagina op de gemeentewebsite waarop je kunt aansluiten?

Stap 5

Stel eisen en voorwaarden op

Dit zijn de minimale voorwaarden en eisen waaraan het platform moet voldoen. Deze maak je op basis het doel, maar ook vanuit de doelgroep: de wensen, behoeften en de vaardigheden van de gebruikers.

Stap 6

Randvoorwaarden

Wat is er nodig om met het platform te kunnen werken? Denk hierbij aan trainingen, informatiebrochures of digitale apparaten als smartphones. Maar ook: wie is verantwoordelijk voor het actueel houden en beheren van het platform? Maak hier afspraken over binnen de samenwerking.

Stap 7

Zoeken van een leverancier of bouwer

Wanneer je het doel, de wensen en behoeften, de eisen en de randvoorwaarden scherp hebt, kun je zoeken naar een passende oplossing. Hiervoor kun je kijken naar bestaande leveranciers en apps, maar ook naar de ontwikkeling van een eigen digitaal platform.

Digitaal communiceren met mantelzorgers

Digitale platforms zijn een aanvulling op het contact met mantelzorgers. Er zitten veel voordelen aan, zoals onder andere het snel verspreiden van informatie over hun naaste, informatie delen met meerdere betrokkenen én het versterkt jouw relatie als professional met de mantelzorgers. Maar hoe zorg je dat je platform goed aansluit op mantelzorgers?

Lees ook dit artikel over digitaal communiceren met mantelzorgers.