Samenwerken moet je doen!

Roos Scherpenzeel

Een magazine over respijtzorg en dan specifiek over samenwerken aan respijtzorg. Is dat nodig, zullen mensen misschien denken. Daarop kan ik alleen maar zeggen: ja! We weten dat één op de vier mantelzorgers die lang en intensief helpen ernstig belast zijn. Dat zijn 230.000 personen. We weten dat respijtzorg voor mantelzorgers van grote betekenis is. Het even op adem komen, omdat je mantelzorgtaken worden overgenomen. Dat zien we ook in de cijfers: ernstig belaste mantelzorgers maakten de afgelopen jaren meer gebruik van respijtzorg. Van 23 procent in 2016 naar 30 procent in 2020.

Uit de praktijk weten we ook dat het voor gemeenten en hun lokale partners lastig blijft om goed aan te sluiten bij de behoeften aan respijtzorg van mantelzorgers. Juist als het gaat om respijtzorg zijn verschillende partijen betrokken en zelfs verschillende wetten en geldstromen. Om lokaal het juiste te doen voor mantelzorgers heb je elkaar dus nodig. Een uitdagende opgave!

Dat is precies waar we binnen het programma In voor mantelzorg-thuis onze tanden in hebben gezet. Op diverse plekken in het land hebben veel mantelzorgers, professionals en beleidsmakers in hun eigen gemeenten samen met ons gewerkt aan een betere samenwerking met en voor mantelzorgers. Samen werken aan het versterken van respijtzorg stond vaak centraal. Ik ben onder de indruk van de gedrevenheid, de energie, het doorzettingsvermogen en natuurlijk de resultaten van deze onmisbare krachten in onze samenleving.

Alle opgedane kennis en ervaringen hebben we gebruikt voor dit magazine. Ik ben trots op het resultaat. Het is een magazine met mooie artikelen over praktijkervaringen, bruikbare instrumenten en tips en theorie over samenwerken. We hopen dat het voor jou als lezer inspirerend is om zelf - samen met anderen - aan de slag te gaan met het realiseren en versterken van krachtige oplaadpunten voor mantelzorgers. Lees bijvoorbeeld over de respijtvrijwilligers die het experiment aangingen om als zelfsturend team aan de slag te gaan. Een groot succes!

Ook over de verschillende rollen die er zijn hebben we een artikel geschreven. En wat je in welke rol te doen hebt. Want dat blijkt steeds: op goede samenwerking moet je niet wachten, je moet het dóen! Door te vragen aan die ander, elkaar te leren kennen, samen iets te verbeteren en je rol te pakken. Dus wat ga jij morgen als eerste doen aan een betere samenwerking?

Roos Scherpenzeel
Programmaleider In voor Mantelzorg – thuis.