Toegankelijke en aantrekkelijke respijtzorg

Valkenswaard: respijtzorg light

In de gemeente Valkenswaard zijn ze aan de slag gegaan met respijtzorg Light. Respijtzorg Light speelt in op het vraagstuk hoe je de drempel tot respijtzorg voor mantelzorgers kunt verlagen. Daarbij is gezocht naar innovatieve mogelijkheden op drie thema’s: creatief, theater en natuur. Bijvoorbeeld een samenwerking met de kinderboerderij.

De gouden tip uit Valkenswaard: ‘Denk buiten de kaders en vooral ook buiten zorg en welzijn. Zorg dat je zoveel mogelijk tentakels in de samenleving hebt. Als je weet wat er in de samenleving gebeurt en wat binnen jouw context van belang is, kun je daarbij aansluiten. Bij de een is dat de sportvereniging, in een andere gemeente kan dat de kerk zijn. Zoek iets waar het logisch is om bij aan te koppelen.’

Lees verder over de aanpak in Valkenswaard.

Land van Cuijk: een digitale en interactieve respijtzorgkaart

In Land van Cuijk maakte een werkgroep van In voor mantelzorg-thuis een digitale en interactieve respijtzorgkaart. Inwoners kunnen hierop zien welk aanbod er is, wie het aanbiedt, voor wie de voorziening is bedoeld en of er een indicatie nodig is. Handige filters helpen om passend aanbod in de buurt te vinden. Om de kaart en respijtzorg bekend te maken, wordt een huis-aan-huis-folder verspreid die ook beschikbaar komt voor de professionals van alle organisaties.

De kaart is gevuld door alle organisaties uit de werkgroep. ‘In onze werkgroep zat een divers gezelschap: van welzijn tot huisartsen en van zorg tot het mantelzorgsteunpunt. Met elkaar hebben we verzameld wat er is’, vertelt Jelle Albers, een van de werkgroepleden. De gouden tip uit Land van Cuijk: ‘Zorg dat je het beheer bij een centraal punt belegt, zodat informatie niet veroudert. Bij ons is dat in handen van het Centrum Mantelzorg.’ De kaart is vanaf november 2021 beschikbaar.

De Ronde Venen: stagiaires respijtzorg

In de gemeente De Ronde Venen boden studenten Social Work als stage respijtzorg aan mantelzorgers en hulpvragers. In duo’s verzorgden ze één dag in de week respijtzorg voor mantelzorgers van mensen met dementie. Dit initiatief van het Steunpunt Mantelzorg bleek heel succesvol.

De gouden tip van de Ronde Venen: ‘Dit werkt vooral omdat het voorziet in een behoefte aan gezelschap en aandacht. Houd wel rekening met begeleiding van de studenten.’’

Lees verder over de aanpak in De Ronde Venen.

‘s-Hertogenbosch

In ‘s-Hertogenbosch kregen medewerkers van het informatie- en adviespunt voor inwoners (KOO) scholing op het gebied van mantelzorg- en respijtmogelijkheden vanuit het Steunpunt Mantelzorg. KOO is verantwoordelijk voor de toegang tot Wmo-voorzieningen. Dit leidde direct tot meer verwijzingen vanuit het loket naar respijtzorgvoorzieningen en mantelzorgondersteuning.

De gouden tip uit ’s-Hertogenbosch: ‘Ga bij elkaar op werkbezoek. Zo weet je wat er speelt en kun je ook inspelen op de kennisbehoefte. Van hieruit is onze scholing ontstaan.’

Pilot logeerzorg

Een specifieke vorm van respijtzorg is logeerzorg. De huidige wijze van toegang, organisatie en financiering van vormen van tijdelijk verblijf zoals logeerzorg leidt in de praktijk tot onduidelijkheid. Binnen pilots gingen in 2019 tien gemeenten aan de slag om samen met partners in de gemeente de logeerzorg te verbeteren.

Dit rapport beschrijft de resultaten over de behoefte, het aanbod en het gebruik van logeerzorg.