Zo maak je respijtzorg bespreekbaar!

1 Ga in gesprek over de opvattingen over mantelzorg

Welke ideeën heeft een mantelzorger over mantelzorg en de eigen gezondheid? Hierbij kan een rol spelen dat veel mantelzorgers geen gebruik (willen) maken van respijtzorg, omdat degene voor wie ze zorgen dit niet wil. Ook zien veel mantelzorgers de zorg als een vanzelfsprekende plicht. Daarnaast ligt bij mantelzorgers met diverse culturele achtergronden soms een taboe op het vragen van hulp of op het ziektebeeld, zoals dementie.

2 Bespreek het omgaan met de mantelzorgsituatie

Hoe gaat een mantelzorger om met het bieden van hulp en ondersteuning aan de zorgvrager? Dat is heel persoonlijk en raakt aan zingeving. Ziet de mantelzorger de situatie als tegenslag of blijft diegene positief onder de omstandigheden? Extra gevoelig liggen situaties waarbij mensen zich schamen voor de aandoening van degene voor wie ze zorgen en daarom de zorgsituatie het liefst verborgen houden. Dit speelt soms bij lichamelijk of verstandelijk gehandicapte kinderen of familieleden met psychiatrische problemen.

3 Onderzoek met een mantelzorger of er steun is uit de omgeving

Krijgt een mantelzorger hulp en steun uit de eigen omgeving? Grofweg kan gesteld worden: hoe meer steun er aanwezig is, hoe lager de behoefte aan respijtzorg. Soms maakt iemand geen gebruik van respijtzorg omdat de omgeving er negatief tegenover staat. Bespreek dit met de mantelzorger.

4 Deel kennis over respijtzorg

Wat weet een mantelzorger over respijtzorg? Soms zien mantelzorgers door de bomen het bos niet meer of hebben ze slechte ervaringen met respijtzorg. Dat kunnen redenen zijn om geen gebruik te maken van bestaand aanbod. Vertel daarom over de mogelijkheden die er zijn, verwijs door of help een mantelzorger hierbij op weg.