Handige tools: stilstaan bij lokale samenwerking

Stilstaan bij lokale samenwerking
Op basis van de vijf condities van goede samenwerking van Kaats & Opheij is een tool ontwikkeld om stil te staan bij je samenwerking en samen te evalueren. Check hem hier! »

Doelenboom
Om achter je gedeelde ambitie te komen, is het mooi om samen een stip op de horizon te zetten, bijvoorbeeld met behulp van een doelenboom. Een doelenboom bestaat uit een stip op de horizon (hoofddoel), kleinere doelen die naar het einddoel toewerken en vervolgens concretere doelen die op korte termijn te realiseren zijn. Het gezamenlijk maken van een doelenboom legt de gedeelde ambitie bloot en ook de paden die je met elkaar kunt bewandelen om dit doel te bereiken. »

Waardenkaart
De waardenkaart is een hulpmiddel om de overtuigingen en waarden van iemand, zijn organisatie en het netwerk te delen. Dit is een leuke en handige werkvorm die de waarden van de organisaties inzichtelijk maakt en partijen op basis van waarden dichter bij elkaar kan brengen. »

Landkaart
Een creatieve manier om te onderzoeken hoe een goede werkrelatie eruitziet en welke randvoorwaarden nodig zijn, is het maken van een landkaart. De landkaart ‘Verder in samenwerken’ is daar een mooi voorbeeld van. Het biedt een routekaart met alle ingrediënten van een goede samenwerking (en de risico’s!). »

Hoe bouw je een dementienetwerk
Bij regionale dementiezorg zijn vaak netwerken van veel organisatie betrokken. Deze publicatie geeft tips en tools over hoe je zo’n netwerk bouwt. Ook breder toepasbaar dan alleen bij dementiezorg en -ondersteuning! »

Belangen in samenwerking
In samenwerking tussen professionals, organisaties en financiers spelen belangen altijd een rol. Bewust of onbewust. Meer lezen over hoe om te gaan met verschillende belangen van professionals, organisaties en financiers? Dit product geeft je inspiratie hoe je belangen inzichtelijk kan maken en hoe ze kunnen helpen om je doelen als netwerk te bereiken. »

Stappenplan: samenwerken in netwerken
Het ondersteunen van mantelzorgers vraagt om een goede samenwerking tussen verschillende professionals en organisaties binnen zorg en welzijn. Gezamenlijk heb je meer impact op mantelzorgers en zo kunnen zij de zorg langer volhouden. Een netwerk kan er in iedere lokale situatie er anders uit zien. Er zijn bijvoorbeeld netwerken die geheel zelfsturend werken, andere netwerken kiezen juist voor één kartrekker. Met dit stappenplan helpen wij je op weg. We zetten de belangrijkste stappen voor het starten en behouden van een netwerk op een rij. »