Hier worden we blij van!

Zachte landing na het ziekenhuis

Het Isala ziekenhuis en ZwolleDoet! maakten een klantreis van de weg die patiënten en mantelzorgers bewandelen van ziekenhuisopname tot aan het ontslag. Het doel? Inzichtelijk maken hoe deze weg geoptimaliseerd kan worden, zodat een mantelzorger zacht landt wanneer een naaste uit het ziekenhuis ontslagen wordt. Een experiment met de klantreis loopt nu op één afdeling van het ziekenhuis.

Lees hier meer over de klantreis

Inn-formeel in leusden

In Leusden bedachten ze inn-formeel: een netwerkbijeenkomst voor mantelzorgers, professionals en vrijwilligers met als doel elkaar beter leren kennen en zo de samenwerking te verbeteren. Het had effect. De netwerkbijeenkomst maakten de contacten laagdrempeliger, de samenwerking tussen formele en informele zorg beter en mantelzorgers kwamen meer in beeld. Het idee is om dit ook in andere wijken van Leusden te organiseren.

Lees meer over inn-formeel in Leusden

De route naar ondersteuning in beeld

In ‘s-Hertogenbosch wilden diverse organisaties de toegang tot respijtzorg verbeteren. Ze brachten met elkaar de route die mantelzorgers afleggen in beeld. Welke stappen zijn er? Hoe ziet die eruit? Welke systemen zijn hiervoor in gebruik en hoe informeren we elkaar en mantelzorgers? Het resultaat: een effectievere samenwerking tussen de verschillende betrokken organisaties. Het leverde bovendien een handige tool op voor organisaties om zelf de route naar ondersteuning van mantelzorgers in beeld te brengen en de samenwerking te verbeteren.

Lees meer over de effectievere samenwerking