‘Verder kijken dan je eigen organisatie zorgt voor verbreding’

Jan Jong is sociaal werker en coördineert de werkgroepen van de gemeente Ede voor het project In voor mantelzorg-thuis. Hij vertelt over zijn eigen ervaring met het bouwen aan een lokaal netwerk. Dat doet hij aan de hand van verbreden, verdiepen en regievoeren, zoals Suzanne Verdonschot deze acties om te ‘bouwen aan een beweging’ beschrijft.

Verbreden

‘We wilden de werkgroep dit jaar nieuw leven in blazen en toen bleek er lokaal al een platform voor casusoverleg in oprichting te zijn. Met de gebiedsmanager heb ik toen afgestemd om dit platform ook te gaan benutten voor de werkgroepactiviteiten. Het thema ‘mantelzorg’ werd er vanaf dat moment in meegenomen. Een win-win situatie. We houden iedere bijeenkomst een interview, waarin we zowel werk- als privézaken bespreken. We ervaren hierdoor meer dat we bij elkaar horen als groep. Dat heeft enorme waarde voor het samenwerken in zo’n nieuw platform. Je kijkt verder dan je eigen organisatie en dat zorgt voor die verbreding.’

Verdiepen

‘Een mooi voorbeeld van verdieping zie je binnen die werkgroep Samenwerken waar ik deel van uitmaakte. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er in heel Ede meer wordt samengewerkt aan mantelzorg? Dat was waar wij voor aan de lat wilden staan. Met een groep van drie personen, allemaal uit hele verschillende hoeken van de zorg, formuleerden we een concrete missie: Hoe kunnen we Ede-breed meer samenwerken? Het visiedocument dat ik heb opgesteld, heeft geholpen om de urgentie van ons bestaan ook duidelijk te maken aan de werkgevers van de deelnemers. Om te laten zien waar ze hun tijd aan besteden, en om scherp te krijgen wat iedereen eruit wil halen. Ik voer naar aanleiding hiervan nu gesprekken over hoe we het netwerk van mantelzorg Ede beter kunnen laten werken. We zoeken echt de verdieping op. Naast het gezamenlijke, wordt er namelijk nog steeds gewerkt aan afzonderlijke eindproducten per werkgroep. Via de visie wordt ook duidelijk hoe we de drie werkgroepen bij elkaar gaan brengen.’

Regievoeren

‘Regievoeren doen we door zoveel mogelijk te bespreken wat echt relevant is tijdens de bijeenkomsten. Komen tot de kern en daarop sturen. De werkgroep Informatievoorziening was bezig met het ontwikkelen van een sociale kaart op het vlak van mantelzorgondersteuning. Die wens voor zo’n product leefde ook bij de gemeente, op het vlak van respijtzorg. Dus nu trekken we op ons initiatief samen op om één product aan te bieden. We vullen elkaar aan én houden het zo overzichtelijk voor de mensen die de informatie zoeken. Een wirwar aan informatie voorkomen: ook dat is regievoeren.’