Handige tools: in gesprek over balans

Deze tools helpen jou als professional om het gesprek over balans met mantelzorgers aan te gaan. Wat geeft mantelzorgers energie en hoe behouden zij hun vitaliteit? Daarnaast kun je hen ook bepaalde tools aanreiken om zelf mee aan de slag te gaan. Focus niet alleen op de negatieve aspecten, maar neem ook zeker de positieve dingen mee in de gesprekken. Laat je inspireren door de voorbeelden.

Bordje vol
BordjeVol brengt spelenderwijs in kaart welke activiteiten mantelzorgers energie kosten, hoe lang ze de situatie nog kunnen volhouden en welke mensen hen kunnen helpen. Dit spel kun je samen met mantelzorgers doen. Heb jij hiermee goede ervaringen? Deel die dan vooral met collega’s zodat ook zij geïnspireerd raken om met deze, of een vergelijkbare, methode te gaan werken. Vertel de voordelen van deze tool, hoe je hem hebt toegepast en waar ze verdere informatie kunnen vinden. »

10 minuten-check Leiden
In Leiden hebben verschillende organisaties een experiment gedaan met een 10 minuten-check voor mantelzorgers. In de check staan verschillende vragen die mantelzorgers en professionals inzicht geven in de balans. Denk aan de vraag of iemand nog voldoende tijd heeft voor zichzelf en de vraag of er iemand anders is die de zorg soms overneemt. In Leiden is het succes van deze tool ook te danken aan de goede samenwerking tussen de verschillende betrokken organisaties. Lijkt jou zoiets ook nuttig in jouw werk? Zet het onderwerp dan eens op de agenda van een netwerkbijeenkomst! »

Op weg naar vitaliteit – zelf of samen aan de slag
‘Op weg naar vitaliteit’ is een creatieve manier om mantelzorg te bekijken: met behulp van landkaarten. Gebruik deze landkaarten in je gesprekken met mantelzorgers of zet hen zelf aan het werk. De landkaarten inspireren mantelzorgers om hun eigen verhaal over vitaliteit te vertellen en helpen hen zo om hun behoeften te verduidelijken. De kaarten zijn ingedeeld in vier thema’s: lichaam, hoofd, hart en ziel. Ze laten mantelzorgers stilstaan bij vragen als ‘Hoe blijf ik gezond?’ en ‘Wat is voor mij belangrijk?’. »

Caregiver Strain Index
De Caregiver Strain Index (CSI) is een vragenlijst waarmee je als professional inzicht krijgt in de ervaren belasting van mantelzorgers. Het is een veel gebruikt wetenschappelijk gevalideerd instrument. De CSI omvat slechts dertien ja/nee-vragen, waardoor hij snel en gemakkelijk af te nemen is. De uiteindelijke scores geven de mate van overbelasting aan. Soms werken huisartsen ook met een vragenlijst als deze. Weet jij of dat in jouw werk ook zo is? Ga op verkenning en kijk of je hierin kun samenwerken. Of bespreek binnen jouw organisatie of jullie dit instrument in gebruik nemen. »

Landkaart Domein Mentaal Welbevinden
Het landschap op de landkaart Domein Mentaal Welbevinden staat symbool voor het leven. De wegen en plaatsen op de kaart verbeelden gebeurtenissen, emoties en overwegingen. Op de achterkant van de kaart staan voorbeeldvragen. Op deze manier helpt de kaart professionals meer inzicht te krijgen in het domein mentaal welbevinden, een van de vier domeinen in het zorgleefplan. »

Huppla
Dit is een app waarin mantelzorgers vrienden en bekenden kunnen uitnodigen. In de app geven deze vrienden en kennissen aan waarmee ze de mantelzorger kunnen helpen, zodat deze een handig overzicht krijgt. Zo hoeven mantelzorgers niet om hulp te vragen en kunnen vrienden zelf kiezen welke vorm van ondersteuning bij hen past. Dit verlaagt de drempel voor de mantelzorger om hulp te vragen en maakt het ondersteuningsaanbod concreter. »

MIJZELF en De zorg de Baas
Wil een mantelzorger zelf aan de slag? De tool MIJZELF kan daarbij goed helpen. De module MIJZELF geeft mantelzorgers inzicht in wat zij zelf kunnen doen om hun situatie prettiger te maken. De opdrachten helpen mantelzorgers bij het in balans blijven, tijd te nemen voor zichzelf en beter grenzen te stellen. Of verwijs hen door naar de academie informele zorg, die verschillende e-learnings voor mantelzorgers aanbiedt. Deze helpen om in balans te blijven én om nieuwe vaardigheden te leren, bijvoorbeeld digitale vaardigheden. Een andere goede tip: de cursus De Zorg de Baas van MEE.