Hier worden we blij van!

Persoonlijk benaderen werkt goed

In Leusden zag het Steunpunt Mantelzorg tijdens de coronacrisis de mantelzorgers niet fysiek. Daardoor en door de ruimte in tijd die zo ontstond ging men mantelzorgers opbellen om te vragen hoe het ging. Deze aanpak leidde tot het inzicht dat je op deze manier in korte tijd mantelzorgers goed verder kunt helpen. Daarom is er budget vrijgemaakt om vrijwilligers op te leiden om dit structureel op te pakken.

Lees hier meer over de aanpak in Leusden

Sport en bewegen - Ontmoetingsexperiment

Sport en bewegen kunnen bijdragen aan een goede balans. Dat is voor ieder mens goed! Sportvereniging Hercules, Odensehuis en King Arthur Groep gingen hiermee speciaal voor mantelzorgers aan de slag. Mantelzorgers kunnen even de zware last die zij dragen vergeten, het hoofd leegmaken, nieuwe contacten opdoen en waar nodig ook ondersteuning vinden bij de getrainde vrijwilligers of bij lotgenoten.

Dag van de mantelzorg en week van de jonge mantelzorger

Op 10 november is het de Dag van de Mantelzorg. Een dag waarop we stilstaan bij de bijna vijf miljoen mensen in Nederland die zorgen voor een naaste. De dag ook waarop veel gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties mantelzorgers in het zonnetje zetten. Een aantal inspirerende voorbeelden: online cursussen, stoelyoga, een VIPtreatment of verrassingspakketten.

Van 1 t/m 7 juni is er speciale aandacht voor jonge mantelzorgers in de Week van de Jonge Mantelzorger. Door heel het land worden activiteiten georganiseerd voor jonge mantelzorgers, maar ook voor professionals die met deze doelgroep te maken hebben.

Dag van de Mantelzorg
Week van de Jonge Mantelzorger

Platform Mantelzorgbalans

Veel mantelzorgers komen niet aan zichzelf toe wanneer hun naaste ongeneeslijk ziek is. Dit platform biedt mantelzorgers handige oefeningen en nuttige informatie om balans in het leven te krijgen of te behouden.

Het platform MantelzorgBalans is gemaakt samen met mantelzorgers en experts

Actief benutten sociaal netwerk met mantelzorgmap

Als mantelzorger van iemand met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) komt er ontzettend veel op je af. Vaak zijn er mensen in het eigen sociale netwerk of buurtgenoten die willen en kunnen helpen. Toch komt deze informele hulp in de praktijk vaak moeilijk tot stand, onder andere door vraagverlegenheid. In het project ‘Mantelzorg Hersenletsel’ van In voor mantelzorg-thuis in West-Brabant experimenteren ze met een Mantelzorgmap met verschillende instrumenten om mantelzorgers hierbij te ondersteunen.

Projectleider Jessica Slijpen van Wijzelf en Kim Valk-Buckens, medisch maatschappelijk werker bij het Bravis ziekenhuis, vertellen over hun ervaringen

Vitaliteit en preventie in Utrecht

In Utrecht is er een sport- en bewegingsexperiment opgestart voor mantelzorgers. Het doel is om mantelzorgers elkaar te laten ontmoeten om zo nieuwe contacten op te doen en te werken aan vitaliteit en preventie. Daarbij zijn ook vrijwilligers aanwezig die ondersteuning kunnen bieden. Door middel van fysieke activiteiten (tennis, fitness of wandelen) en mentale activiteiten (workshops en lezingen) wordt er ontspanning én contact gevonden bij zowel lotgenoten als professionals.

Wegwijzer mantelzorg

Wegwijzer van MantelzorgNL is ontwikkeld voor mantelzorgers om wegwijs te raken in het oerwoud van de mantelzorg. Als professional kun je hem aanreiken aan mantelzorgers. De wegwijzer beantwoordt de meest gestelde vragen als ‘waar kan ik terecht?’ en ‘hoe zorg ik goed voor mijzelf?’.

Wegwijzer van MantelzorgNL

Ook als professional je batterij opladen

Mantelzorgers zijn niet de enigen die balans nodig hebben. Jij als professional hebt ook baat bij het in balans houden van jouw werk en privé. In de ‘dag zonder zorgen’ leer jij als professional omgaan met stress en werkdruk.

Nog een voordeel: je kunt ook mantelzorgers wijzen op de trainingen die De Roodkapjes voor hen aanbieden