Mantelzorgers op weg helpen, wat jij hierin kunt betekenen

Er is veel mogelijk aan ondersteuning van mantelzorgers. Van een mantelzorgmakelaar tot lotgenotencontact. Dan moeten mantelzorgers wél weten waar ze terechtkunnen. De informatie moet ook nog eens begrijpelijk en duidelijk zijn. Met deze tips help jij mantelzorgers goed op weg:

1 Taal doet ertoe

Maak informatie duidelijk en eenvoudig. In Nederland zijn twee miljoen mensen laaggeletterd. Ook zijn er mensen met taalproblemen, bijvoorbeeld omdat Nederlands niet hun moedertaal is. Maak folders en voorlichtingsmateriaal daarom toegankelijk door helder en eenvoudig taalgebruik. Stichting Lezen en Schrijven heeft een factsheet over hoe je heldere, toegankelijke taal gebruikt.

Let ook op hoe je met mantelzorgers spreekt. Spreek bijvoorbeeld over ‘zorgen voor een ander’, omdat niet alle mantelzorgers zich herkennen in de term ‘mantelzorg’.

2 Breng ondersteuning op diverse plaatsen onder de aandacht

Denk aan de spoedeisende hulp, huisartsenpraktijk, wijkverpleging, supermarkt of scholen. Leg ook hier informatie en flyers neer. In Renswoude hebben ze een flyer gemaakt om het Steunpunt Mantelzorg onder de aandacht te brengen. Deze ligt op plekken waar mantelzorgers veel komen, zoals bij de huisarts, de bibliotheek en de supermarkt.

Ook belangrijk: geef informatie of flyers aan zorgprofessionals of sleutelpersonen. Denk hierbij aan een actieve vrijwilliger in de wijk of de imam. Zij komen veel met mensen in contact en kunnen zo gemakkelijker doorverwijzen. Door mantelzorgers op allerlei manieren op de hoogte te brengen van de beschikbare ondersteuning, wordt de kans groter dat ze deze hulp daadwerkelijk inschakelen.

3 Informatie verspreiden via lokale krant of sociale media

Je kunt ook denken aan berichten in de lokale krant of op sociale media. Zorg in ieder geval voor een goede mix tussen digitale en papieren informatie. In Leusden benutten ze de lokale krant om mantelzorgers meer zichtbaar te maken. Eens in de zoveel tijd zorgen ze voor een interview met een mantelzorger uit de gemeente. Hoe ervaart hij het mantelzorgen? Bij ieder artikel staat een oproep voor mantelzorgers om zich te melden bij het Mantelzorgsteunpunt met hun verhaal of vragen. Een creatieve manier om mantelzorgers te bereiken.

4 De drempel over via eenvoudige aanvraagprocedures

Denk ook aan het eenvoudig maken van het aanvragen van de ondersteuning. Het helpt mantelzorgers als dit gemakkelijk en begrijpelijk is. Dat verlaagt direct de drempel tot het aanvragen van de ondersteuning. Ook een instructiefilmpje, in verschillende talen, kan drempelverlagend werken. Maar zorg ook voor diversiteit in de aanvraagmogelijkheden. Dus niet alleen digitaal, maar ook telefonisch of via een spreekuur. Ga om tafel met andere betrokken organisaties om in kaart te brengen wie welke rol hierin speelt. Zo zorgen jullie gezamenlijk voor een laagdrempelige toegang voor mantelzorgondersteuning. Probeer hiervoor ook eens de ‘klantreis’. In ‘s-Hertogenbosch brachten ze aan de hand van zo’n klantreis met elkaar in beeld wie wanneer bij de mantelzorger betrokken is. Daardoor werd duidelijk welke informatie professionals van elkaar nodig hebben, wat ze aan wie moeten terugkoppelen en waar de overlap zit in het bevragen van de mantelzorgers. Lees het volledige interview over de klantreis.

In Leusden is een informatieboekje gemaakt, speciaal voor mantelzorgers. Dit helpt hen met welke regelingen van toepassing zijn en dat ze er niet alleen voor staan.