Hoe ervaren mensen met een beperking hulp en ondersteuning? Om dit te achterhalen moet je met hen in gesprek gaan. Maar hoe doe je dit? Hiervoor is de gereedschapskist 'Praat met mij' ontwikkeld. In de gereedschapskist vind je vier simpele methoden om mensen met een licht verstandelijke beperking een stem te geven en daarmee mee te laten praten over beleid en hulp. Zo kunnen zij hun ervaring en ideeën delen met beleidsmakers en professionals.

Het kwartetspel

Wissel informatie en meningen uit!

Dit kwartet laat beleidsmedewerkers en hulpverleners op een speelse manier in gesprek gaan met mensen met een beperking. De onderwerpen van het spel gaan over zaken waar zij dagelijks mee te maken hebben, zoals koken, administratie en veiligheid. De uitkomsten van het gesprek kunnen gebruikt worden door beleidsmedewerkers, wethouders, gemeenteraadsleden en andere belangstellenden binnen een gemeente.

Download het pdf-document voor spelregels en een instructie voor de spelleider.

Het kwartetspel is los te bestellen tegen verzendkosten.

Het G-KRACHT politiek panel

Geef inspraak!

Het G-KRACHT politiek panel bestaat uit mensen met een beperking. Het panel is er om te praten met de gemeente en anderen (zoals winkeliers en taxivervoerders) over problemen die zij tegenkomen in hun dagelijks leven. Het is de manier om beleidsmakers van mensen met een beperking te laten horen over hoe het beleid uitpakt in de praktijk en wat zij graag veranderd zien. Waardevolle inzichten uit de eerste hand.

Download het pdf-document en lees hoe je in zes stappen een G-KRACHT politiek panel opzet.

De Stamtafel

Participeer in de wijk!

De Stamtafel is een laagdrempelige ontmoetingsplek voor mensen met een licht verstandelijke beperking die zelfstandig wonen. In een openbaar buurtrestaurant eten ze eens per maand aan een eigen tafel. Een plaats om samen te eten, te kletsen en kennis te maken. Ook is het een plek voor beleidsmakers en professionals om met deze buurtbewoners op een ongedwongen manier in gesprek te gaan. Vanuit de Stamtafel worden bewoners gestimuleerd om samen lokaal actief te worden.

Download het pdf-document een lees hoe je een Stamtafel opzet.

Persona's

Geef beleid een gezicht!

Een persona geeft een doelgroep letterlijk een gezicht: een fictief persoon, gebaseerd op bestaande kenmerken. Het is een manier voor mensen met een beperking om het gesprek aante gaan met beleidsmakers en professionals zonder dat zij daarbij steeds hun eigen ervaringen hoeven te vertellen. Met het gebruik van persona's kunnen mensen met een verstandelijke beperking het beleid toetsen en beïnvloeden.

Download het pdf-document en maak kennis met de persona's Nel en Robin. Ook vind je in dit document een stappenplan waarmee mensen met een beperking zelf een persona creëren

De praat met mij-gereedschapskist is tot stand gekomen dankzij de Pier de Boer-prijs 2015 van Stichting SPZ en dankzij de gemeente Amsterdam en Almere. Het thema van Pier de Boer-prijs 2015 was medezeggenschap en betrokkenheid van mensen met een verstandelijke beperking in het transitie- en transformatieproces, in het bijzonder op gemeentelijk niveau.

  • Movisie - Kennis en aanpak van sociale vraagstukken
  • Prisma - Actief in je vrije tijd
  • Stichting Abri
  • SPZ