In 2020 is het tien jaar geleden dat de databank Effectieve sociale interventies online ging. Inmiddels telt de databank 137 interventies op thema's als eenzaamheid, mantelzorgondersteuning, ouderen, armoede, schulden, huiselijk en seksueel geweld en maatschappelijke participatie. De databank maakt de kwaliteit van het sociaal werk inzichtelijk en is een impuls voor verdere kwaliteitsverbetering. Dit jubileum magazine laat de belangrijke functie van de databank in het sociaal domein zien.

artikel

Databank Effectieve sociale interventies actueler dan ooit

Tien jaar geleden groeide de behoefte om sociale interventies een meer wetenschappelijke basis te geven. Radboud Engbersen was vanaf de start van de databank betrokken. Met andere betrokkenen kijkt hij terug én vooruit.

artikel

Al 10 jaar in de databank: Ontmoetingscentra dementie

Bij de lancering van de databank Effectieve sociale interventies in 2010 was 'Ontmoetingscentra dementie' de eerste interventie die in de databank werd opgenomen. Hoe heeft de interventie zich sindsdien ontwikkeld?

Al 10 jaar in de databank: Ontmoetingscentra dementie

artikel

De ervaringen van nieuwkomers in de databank

Zelfhulpcursus Werk en Mantelzorg, Life Goals aanpak, EventHands en Maatje achter de voordeur zijn interventies die sinds kort in de databank Effectieve sociale interventies staan of recent zijn aangemeld. Hoe ervaren zij het erkenningstraject?

camera

'De erkenningscommissie draagt bij aan de professionalisering van de sociale sector'

De erkenningscommissie Maatschappelijke ondersteuning, participatie en veiligheid beoordeelt of sociale interventies de stempels Goed onderbouwd of Effectief verdienen. Michaëla Merkus van Movisie bracht een digitaal bezoek aan Godfried Engbersen, de voorzitter van deze commissie.

artikel

Groei zegt niets als je niet de juiste mensen bereikt

Als je als interventie-eigenaar voor kwaliteit wilt gaan, moet je helder hebben wat je met de interventie wilt bereiken. Hoe werken de oprichters en ontwikkelaars van Fietsmaatjes.NL aan de kwaliteit van hun initiatief?

artikel

Sociale interventies in tijden van corona

Hoe houden sociale interventies zich staande tijdens de coronacrisis? Welke aanpassingen zijn nodig in de nieuwe situatie? Lees hoe de Luisterlijn, Present en In je Uppie ondanks de coronamaatregelen nog steeds uitgevoerd worden.

artikel

Bouwen op reuzen: vertrekken vanuit een erkende interventie

Soms kan het raadzaam zijn om verder te 'bouwen' op interventies die al erkend zijn. Zo ontstond uit Sociaal Vitaal de interventie Sociaal Vitaal in Kleur. En startte GO-WIN bij de groepscursus GRIP & GLANS.

De databank Effectieve sociale interventies bestaat tien jaar. Peter Rensen was van begin af aan betrokken en leest de beschrijving van elke nieuwe interventie nog steeds met veel plezier. Vooral het laatste onderdeel, het praktijkvoorbeeld.

Blog: Wat interventies doen met mensen

artikel

Werken aan de kwaliteit van je interventie: doe het samen!

Het opzetten van een monitoringsysteem of het uitvoeren van een onderzoek leveren een grote bijdrage aan de kwaliteit van je interventie. Dit zijn vaak tijdrovende en intensieve trajecten. Het advies: doe het samen!

artikel

Drie gebruikers van de databank aan het woord

De databank kent verschillende doelgroepen, zoals professionals, welzijnsorganisaties, zorgverzekeraars, onderwijsinstellingen en gemeenten. Op welke manier maken zij gebruik van de databank en hoe kunnen we stimuleren dat meer partijen dit doen?

nawoord

Nawoord: Opwaartse druk

In het nawoord haalt Saskia Keuzenkamp, directeur sociale innovatie van Movisie, onder andere enkele voorbeelden aan waaruit blijkt op welke manier de databank Effectieve sociale interventies een plek in het sociaal domein heeft veroverd.