Sociale status - tools voor gemeenten

Diversiteitsfactoren

Sociale status gaat over het aanzien, de eer en de prestige die iemand krijgt en met zich meedraagt in diens sociale groep of samenleving. Een sociale status kan verkregen worden door toewijzing of verwerving.

Bij toewijzing heeft de persoon in kwestie niet zelf gekozen voor een sociale status of deze ‘verdiend’. Dat laatste is bij verwerving wel het geval. Het is dus mogelijk om als persoon een andere sociale status te verkrijgen; dat noemen we sociale mobiliteit. Het verkrijgen en toewijzen van sociale status is iets wat indirect gebeurt en niet iets wat altijd expliciet duidelijk is. Kleding en een bepaalde auto kunnen bijvoorbeeld aanwijzingen zijn voor een bepaalde sociale status.

De familie waarin je geboren wordt is van invloed op de toegewezen sociale status. Als de familie invloedrijk is, krijgt het kind vanzelf een bepaalde sociale status mee. Een verworven sociale status is het gevolg van persoonlijke keuzes en inzet, zoals een beroep of waar je gaat wonen. Ongeacht hoe de sociale status verworven is, heeft sociale status invloed op het aanzien dat iemand heeft en de kansen die iemand heeft. Er zijn meer kansen, in bijvoorbeeld het onderwijs, voor kinderen uit gezinnen met een hogere sociale status. Sociale status kan dus kansenongelijkheid veroorzaken, in het onderwijs maar ook later op de arbeidsmarkt. 

Het is belangrijk om als beleidsmaker bewust te zijn van de sociale status van groepen mensen en hoe dit van invloed is op de kansen die zij wel of niet krijgen. Op deze manier kun je mensen met een minder hoge toegewezen of verworven sociale status beter ondersteunen, omdat jij bewust bent van eventuele ongelijkheden die dit met zich meebrengt. 

Op dit moment zijn er geen publicaties of tools beschikbaar over dit thema. 

Terug naar het diversiteitsvlechtwerk