Sociale status - Tools voor sociaal professionals

Sociale status gaat over het aanzien, de eer en de prestige die iemand krijgt en met zich meedraagt in diens sociale groep of samenleving. Een sociale status kan verkregen worden door toewijzing of verwerving. Bij toewijzing heeft de persoon in kwestie niet zelf gekozen voor diens sociale status of deze ‘verdiend’. Dat laatste is bij verwerving wel het geval. 

De familie waarin je geboren wordt, is van invloed op de toegewezen sociale status. Als de familie invloedrijk is, krijgt het kind vanzelf een bepaalde sociale status mee. Een verworven sociale status is het gevolg van persoonlijke keuzes en inzet, zoals een beroep of waar je gaat wonen. 

Als iemand uit een bepaalde groep een goede sociale positie verwerft, kan dat voor de hele groep empowerend werken. Andere mensen zien dan dat er toegang is tot die veronderstelde hogere status. Sociale status bestaat op individueel niveau en op collectief niveau (Nock & Rossi, 1978). 

Het individuele niveau gaat over persoonlijke prestaties die gevolgen hebben voor iemands eigen positie. Er zijn verschillende manieren om een hogere sociale status te verkrijgen (van Brake, 2016). Een hogere sociale status kan samenhangen met economische positie, maar ook resultaat zijn van bijvoorbeeld een bepaald opleidingsniveau. Andere voorspellers van een hoge sociale status zijn bijvoorbeeld het uitoefenen van een moeilijk en/of belangrijk beroep, ergens heel goed in zijn, belangrijk gevonden worden of zelfs fysieke aantrekkelijkheid. Met het collectieve niveau worden kenmerken bedoeld die de sociale status van een hele groep beïnvloeden. 

Als sociaalprofessional kan je te maken krijgen met vragen die gaan over iemand sociale status. Ook al is dat vaak niet meteen duidelijk. Sociale status kan ook een stressfactor vormen (van Brake, 2016). Van Brake concludeert dat mensen die in sociale status onderdoen voor hun sociale omgeving, minder gelukkig zijn. Ook kan het zo zijn dat iemand in diens omgeving te maken heeft met negatieve reacties die betrekking hebben op de sociale status. Daarom is het als sociaal professional van belang om oog te hebben voor de sociale status van een cliënt. 

Op dit moment beschikt Movisie nog niet over tools die zich specifiek richten op sociale status.

Meer lezen over discriminatie en het verminderen ervan?

Wat Werkt bij het verminderen van discriminatie?

Terug naar het diversiteitsvlechtwerk

Literatuur 

  • Brake, van, J. (2016) Sociale status en stress: de impact van “statusinconsistentie”, Rijksuniversiteit Groningen, Groningen. 
  • https://www.rug.nl/hrm-ob/bloggen/blog-28-01-2016-sociale-status-en-str…;
  • Nock, S.L., & Rossi, P.H. (1978) Ascription Versus Achievement in the Attribution of Family Social Status, The University of Chicago Press Journals, vol 84, number 3.