Sociale wijkteams inzetten… maar hoe?

Met de decentralisaties van de AWBZ, Jeugdzorg, Participatiewet en Passend onderwijs ligt de regie nu grotendeels bij gemeenten. Op veel plaatsen willen gemeenten de eerste lijn versterken door de inzet van sociale wijkteams.

Wat is een sociaal wijkteam? Wat komt er kijken bij het inrichten van een team? Wat maakt een team effectief? En hoe kunnen effecten worden gemonitord? Voor advies, onderzoek en training over sociale wijkteams kunt u bij Movisie terecht. Zo kunt u antwoord krijgen op vragen als: 

  • Hoe richt je een multidisciplinair team in? Rekening houdend met de belangen van de organisaties die de professionals leveren?
  • Welke samenstelling (grootte, disciplines, competenties) is optimaal? En welke organisatievorm is ideaal (zelfsturend, met een regisseur, ..)?
  • Hoe maakt de opdrachtgever gebruik van de inzichten van Welzijn Nieuwe Stijl om met wijkteams de transities onder de knie te krijgen?
  • Wat zijn financiële en organisatorische consequenties?
  • Wat zijn de effecten van een wijkteam?

De antwoorden op dergelijke actuele vragen komen voort uit de bundeling van onderzoek en praktijk. In een vrijblijvend kennismakingsgesprek kunt u de vragen bespreken die spelen bij de inzet van multidisciplinaire wijkteams in uw gemeente. Neem contact op met Movisie voor een afspraak.

Alles over sociale wijkteams

Een overzichtelijk aanbod van publicaties, achtergrondinformatie en een actuele agenda vindt u hier

Ervaringen van klanten

Laureen Hulskamp, projectleider 3 transities bij de gemeente Bergen:

'De aanpak van Movisie om échte burgerparticipatie tot stand te brengen, was voor ons heel vernieuwend. Bewoners, cliënten én maatschappelijk organisaties gingen met elkaar in gesprek over thema’s die hen raakten. Dat leverde verrassend veel op. We kregen veel positieve feedback over deze aanpak van de betrokken professionals en informele professionals.'

Trainingen voor sociale wijkteams

Start u met nieuwe sociale wijkteams of wilt u de kwaliteit van het werk van een bestaande sociale wijkteams versterken? Dan is de training Competenties van professionals in sociale wijkteams er voor u. Samen met Movisie werkt u in één of meerdere dagen aan een kwaliteitsslag van sociale wijkteams. Kijk hier voor een compleet overzicht van trainingen.

Wilt u een persoonlijk advies over wijkteams? Of wilt u weten wat Movisie voor u kan betekenen? Bel ons voor een vrijblijvend adviesgesprek. Neem contact op met Hilde van Xanten.