Taal & geletterdheid - tools voor gemeenten

Diversiteitsfactoren

Taal is een communicatiemiddel dat we overal gebruiken, door middel van spraak of via schrift. Geletterdheid gaat over het kunnen omgaan en begrijpen van geschreven taal. Geletterdheid betekent dat je informatie doelgericht kunt gebruiken. 

Volgens Stichting Lezen en Schrijven vormen lezen en schrijven, samen met rekenen en digitale vaardigheden de basis om mee te kunnen doen in de samenleving. Mensen die deze vaardigheden niet voldoende beheersen hebben meer moeite met algemene zaken, zoals scholing, werk of zorg. Dit betekent bijvoorbeeld dat iemand de bijsluiter van medicatie niet kan lezen, de borden op het perron niet kan lezen of niet weet hoe de belastingaangifte digitaal ingevuld moet worden. 

Nieuwkomers die Nederlandse taal nog niet machtig zijn, zijn niet per definitie ongeletterd. Geletterdheid gaat namelijk puur om het kunnen lezen en schrijven van een taal. De meeste Nederlanders beheersen de Nederlandse taal in spraak en schrift, hebben voldoende rekenvaardigheden en kunnen goed genoeg omgaan met een computer of een smartphone om mee te doen in de samenleving. Omdat geletterdheid zo belangrijk is om mee te komen in de samenleving, wordt er in landelijk en lokaal beleid op ingezet.

Aan de slag:
 

Onderstaande interventies en kennisbronnen zijn een selectie uit het huidige aanbod op het gebied van taal en geletterdheid.

  • Expertisepunt Basisvaardigheden
    Dit platform is voor alle organisaties in Nederland die te maken hebben met mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Van onderwijsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties tot werkgevers en sociale partners. Op dit centrale expertisepunt komen kennis, kunde en netwerk samen. Zo kunnen organisaties hun samenwerking verbeteren en het werkveld op zowel landelijk als lokaal niveau professionaliseren. Het expertisepunt wordt mogelijk gemaakt door het programma ‘Tel mee met Taal’.
     
  • Stappenplan digitale toegankelijkheid
    Zijn de digitale kanalen (websites en mobiele apps) van je organisatie op dit moment nog niet toegankelijk? Of weet je niet precies hoe de zaken ervoor staan? Gebruik dan dit stappenplan om concreet te maken wat je als organisatie al aan toegankelijkheid doet en nog gaat doen.

Terug naar het diversiteitsvlechtwerk