Taal en geletterdheid - tools voor sociaal professionals

Diversiteitsfactoren

Taal is een communicatiemiddel. Geletterdheid gaat over het kunnen omgaan en begrijpen van informatie en deze doelgericht kunnen gebruiken. Lezen en schrijven vallen hier bijvoorbeeld onder.

Volgens Stichting Lezen en Schrijven vormen lezen en schrijven, samen met rekenen en digitale vaardigheden de basis om mee te kunnen doen in de samenleving. Mensen die dit goed kunnen, hebben namelijk minder moeite met andere algemene zaken zoals naar school gaan, werken, zorg geven of ontvangen, et cetera dan zij die lezen en schrijven een uitdaging vinden. 

Als sociaal professional kan je te maken krijgen met cliënten die moeite hebben met lezen en schrijven of het verwerken van informatie. In Nederland gaat het om zo’n 2,5 miljoen mensen, zij hebben vaak ook moeite met digitale vaardigheden. Omdat er in de samenleving een taboe heerst op laaggeletterdheid, komt het voor dat cliënten dit proberen te maskeren. Dat kan het lastig maken om hen goed te helpen.

Aan de slag met vraagstukken rondom taal en geletterdheid

Online training: Laaggeletterdheid signaleren voor sociale wijkteams (deze training krijgt momenteel een update en is in 2022 weer beschikbaar)
Heb jij een cliënt die altijd zijn bril vergeet? Leer signalen herkennen en bespreek laaggeletterdheid. In deze minicursus, speciaal voor wijkteams, kom je meer te weten over laaggeletterdheid, de omvang van het probleem en het belang van signalering. Ook krijg je tips om een gesprek hierover aan te gaan. Ook wordt er informatie voor doorverwijzing gegeven.

Expertisepunt Basisvaardigheden
Dit platform is voor alle organisaties in Nederland die te maken hebben met mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Van onderwijsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, maatschappelijke organisaties en overheidsinstanties tot werkgevers en sociale partners. Op dit centrale expertisepunt komen kennis, kunde en netwerk samen. Zo kunnen organisaties hun samenwerking verbeteren en het werkveld op zowel landelijk als lokaal niveau professionaliseren. Het expertisepunt wordt mogelijk gemaakt door het programma ‘Tel mee met Taal’.
 

Terug naar het diversiteitsvlechtwerk