Word samen het Team van de Toekomst!

Als zorgorganisatie biedt u graag goede zorg die aansluit bij de wensen van de cliënt en zijn netwerk. En dat lukt alleen als u goed samenwerkt met mantelzorgers, vrijwilligers en de cliënt zelf. Met dit Team van de Toekomst-traject zorgt u dat u als organisatie klaar bent voor die samenwerking!

Mantelzorgers en vrijwilligers spelen een steeds grotere rol in de zorg die u biedt. De samenwerking tussen formele en informele zorg gaat vaak goed, maar het is ook voor iedereen wennen. Movisie kan u hierbij ondersteunen en begeleiden.

Het Team van de Toekomst: zorgprofessional, mantelzorger, vrijwilliger en cliënt werken samen aan kwaliteit van leven met goede zorg

Waarom het Team van de Toekomst?

Als zorgorganisatie kunt u hiermee bereiken:

 • Meer eigen regie voor de cliënt of bewoner over zijn leven en de zorg die daarbij hoort.
 • Een betere ondersteuning van mantelzorgers: ze worden gezien en gehoord.
 • Vrijwilligers voelen zich betrokken en gewaardeerd en zijn daarom bereid een stapje extra te doen.
 • Zorgprofessionals ervaren meer werkplezier en weten mantelzorgers en vrijwilligers beter te vinden.

Mantelzorgers en vrijwilligers goed ondersteunen en waarderen, dat zorgt ook voor meer werkplezier bij professionals

Wat biedt Movisie?

 • We helpen u met het vaststellen van de vragen en doelen rondom informele zorg in uw organisatie.
 • We werken met u aan een gedragen visie op de samenwerking met mantelzorgers en vrijwilligers.
 • We begeleiden u bij het aanpassen van de werkprocessen en het trainen van medewerkers.

Mogelijke werkvormen zijn:

 • Trainingen voor vrijwilligers en professionals.
 • Adviestrajecten gericht op beter samenwerken in de driehoek van professional, cliënt en mantelzorger/vrijwilliger.
 • Ontwikkel-, verander- en implementatietrajecten, bijvoorbeeld:
  - Binnen uw organisatie in co-creatie met alle betrokkenen een nieuwe manier van samenwerken ontwikkelen.
  - In co-creatie met organisaties in een regio samen het lokale beleid vorm te geven.
 • Kennisverspreiding door middel van presentaties en lezingen.

Interesse?

Neem contact op met Ilse Zwart of Anouk Poll. In een vrijblijvend gesprek bespreken we vraagstukken, behoeften en de mogelijkheden. Op basis van dit gesprek maken we een gezamenlijk plan van aanpak.

Ilse Zwart is adviseur informele zorg bij Movisie. Ze heeft verschillende organisaties begeleid bij trajecten in het kader van In voor Mantelzorg of Zorg beter met Vrijwilligers. Neem contact op met Ilse via 030-7892024 of i.zwart-olde@movisie.nl.

Anouk Poll is senior adviseur eigen regie bij Movisie. Ze heeft verschillende grote trajecten begeleid in onder andere Amsterdam en Heerlen. Neem contact op met Anouk via 030-7892099 of a.poll@movisie.nl.