Toegang: afstemming op alle relevante leefgebieden

Om kwaliteit van leven te kunnen ervaren, moet er aandacht zijn voor alle leefgebieden van de inwoner. Hoe speelt dit bij de toegang? Is dit samenhangend en integraal? In dit kennisdossier aandacht voor de afstemming van de leefgebieden.