Toegang: algemeen

Inwoners kunnen bij de gemeente aankloppen met vragen rondom ondersteuning in het dagelijks functioneren. Toegang gaat over de manier hoe en waarop mensen daarvoor aankloppen. Gemeenten kunnen dit op hun eigen manier organiseren. In dit kennisdossier vind je algemene kennis en informatie over deze gemeentelijke toegang.