Toegang: handelingsruimte voor medewerkers

In dit kennisdossier gaat het om ruimte en mandaat van toegangsmedewerkers. Zijn zij in staat een passende oplossing te realiseren? Kunnen zij laveren tussen wetgeving, financieringsstromen en de vraag van inwoners? Hoe weten zij creatieve oplossingen te realiseren?