Toegang: transparantie en eenvoud

Hoe is de toegang georganiseerd? Is het aanbod bekend en vindbaar? In dit kennisdossier staat aandacht voor aspecten als communicatie en transparantie met betrekking tot de toegang tot hulp en ondersteuning centraal.