Toegang: voorkomen en tijdig signaleren van problemen

In dit kennisdossier gaan we in op het voorkomen en tijdig signaleren van problemen. Hoe doe je dat als gemeente en toegangsmedewerker? Hoe werk je daarin samen met initiatieven, voorzieningen en actoren in de wijk?