8 dimensies van Schalock

Kwaliteit van bestaan meten en verbeteren

Hoe heeft de zorg die mensen met een verstandelijke handicap hebben gekregen bijgedragen aan de kwaliteit van hun bestaan? Zorgorganisaties in de gehandicaptensector kunnen dit meten met behulp van de Persoonlijke Ondersteuningsuitkomsten Schaal (POS). De POS is een vragenlijst gebaseerd op de acht domeinen van kwaliteit van bestaan die door R. Schalock zijn opgesteld.

Vragenlijst om de kwaliteit van het bestaan voor mensen met een verstandelijke handicap te meten en te verbeteren. Ervaringen worden gevraagd aan de cliĆ«nt en aan iemand uit het netwerk om te kunnen sturen op persoonlijke factoren en omgevingsfactoren. Wat vinden mensen met een verstandelijke handicap van de kwaliteit van hun bestaan? Schalock heeft een lijst met 48 vragen opgesteld. Er zijn 6 vragen per domein:

  • emotioneel welbevinden
  • persoonlijke relaties
  • materieel welbevinden
  • persoonlijke ontwikkeling
  • lichamelijk welbevinden
  • zelfbeschikking
  • sociale integratie
  • rechten

Dit instrument kan ook prima worden ingezet bij mensen zonder of met een ander handicap, en mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel.

Opgenomen in de Persoonlijke Ondersteuningsuitkomsten Schaal

De 8 dimensies van Schalock zijn opgenomen in de Persoonlijke Ondersteuningsuitkomsten Schaal (POS), uitgegeven door Garant in 2008. Lees hier meer over POS.

Meer informatie

Van Loon, J., Van Hove, G., Schalock, R. & Claes, C. (2008). Persoonlijke Ondersteuningsuitkomsten Schaal. Schaal voor de beoordeling van de individuele kwaliteit van bestaan. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Meer weten

Neem contact op met de ontwikkelaar via:
e-mailadres: contact@posnederland.nl 
website: www.posnederland.nl