8 dimensies van Schalock

Kwaliteit van bestaan meten en verbeteren

11 april 2018

Hoe heeft de zorg die mensen met een verstandelijke handicap hebben gekregen bijgedragen aan de kwaliteit van hun bestaan? Zorgorganisaties in de gehandicaptensector kunnen dit meten met behulp van de Persoonlijke Onderteuningsuitkomsten Schaal (POS). De POS is een vragenlijst gebaseerd op de acht domeinen van kwaliteit van bestaan die door R. Schalock zijn opgesteld.

Vragenlijst om de kwaliteit van het bestaan voor mensen met een verstandelijke handicap te meten en te verbeteren. Ervaringen worden gevraagd aan de cliĆ«nt en aan iemand uit het netwerk om te kunnen sturen op persoonlijke factoren en omgevingsfactoren. Wat vinden mensen met een verstandelijke handicap van de kwaliteit van hun bestaan? Schalock heeft een lijst met 44 vragen opgesteld over:

  • emotioneel welbevinden
  • persoonlijke relaties
  • materieel welbevinden
  • persoonlijke ontwikkeling
  • lichamelijk welbevinden
  • zelfbeschikking
  • sociale integratie
  • rechten

Dit instrument kan ook prima worden ingezet bij mensen zonder of met een ander handicap, en mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel.

Opgenomen in de Persoonlijke Ondersteuningsuitkomsten Schaal

De 8 dimensies van Schalock zijn opgenomen in de Persoonlijke Ondersteuningsuitkomsten Schaal (POS), uitgegeven door Garant in 2008. Om de POS te kunnen gebruiken biedt de ontwikkelaar een training. Organisaties die met de POS willen gaan werken moeten een licentie aanvragen. Kijk voor meer informatie op www.sytes-sis.nl

Meer informatie

Van Loon, J., Van Hove, G., Schalock, R. & Claes, C. (2008). Persoonlijke Ondersteuningsuitkomsten Schaal. Schaal voor de beoordeling van de individuele kwaliteit van bestaan. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Meer weten

Neem contact op met ontwikkelaar via posprojecten@arduin.nl