8-fasenmodel: formulier persoonsbeschrijving

Cliënten in de maatschappelijke zorg begeleiden

Wilt u cliënten krachtgericht, planmatig en integraal begeleiden? Het 8-fasenmodel is een methode voor begeleiding van cliënten met hulpvragen op meerdere leefgebieden. De eigen kracht van cliënten staat centraal. Download hieronder het formulier persoonsbeschrijving dat hoort bij het 8-fasenmodel.

Het 8-fasenmodel brengt sterke punten in beeld

De methode laat cliënten doelgericht werken aan hun toekomst. Het biedt instellingen concrete instrumenten om cliënten daarbij te ondersteunen. Het formulier persoonsbeschrijving is daar één van.

Het 8-fasenmodel onderscheidt zeven leefgebieden, waaronder wonen, sociale relaties, gezondheid en werk. Door met deze leefgebieden te kijken naar het totaal functioneren van de cliënt, ligt de focus op zijn sterke punten en krachten en niet op zijn problemen.

Hoe werkt het 8-fasenmodel?

Het 8-fasenmodel is geschikt voor de begeleiding van cliënten met problemen op meerdere leefgebieden. De eerste drie fasen van het model zijn samen de start van de begeleiding. Ze leiden toe naar fase vier tot en met zeven, dit is de eigenlijke begeleiding. Deze fasen vormen een doorlopend proces van analyse, planning, uitvoering en evaluatie. De afsluiting van de begeleiding gebeurt in de laatste fase.

In het formulier persoonsbeschrijving maakt de cliënt samen met de begeleider een korte beschrijving van zijn situatie. Met hierin aandacht voor de zwakke en sterke kanten en het toekomstperspectief van de cliënt. Download het formulier persoonsbeschrijving.

Ontwikkelaar

Movisie