Analyseer de sterke en zwakke kanten van uw adviesraad Sociaal Domein

SWOT-analyse

11 april 2018

De SWOT-analyse is een handige werkvorm om een goed beeld te krijgen van de sterke en zwakke kanten van uw adviesraad Sociaal Domein en van de kansen en bedreigingen voor de toekomst. Lees de uitleg van deze methode en download het draaiboek om een analyse uit te voeren.

Wat levert de SWOT-analyse op voor adviesraden Sociaal Domein?

SWOT staat voor: Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats. Bij het opstellen van een sterkte-zwakteanalyse doorlopen leden van uw adviesraad een aantal stappen, waarna zij zicht krijgen op de huidige situatie en actiepunten opstellen voor hun toekomstige ontwikkeling. Het draaiboek is geschreven voor Wmo-raden maar biedt ook nieuwe Adviesraden Sociaal Domein een praktische handreiking.

De SWOT-analyse in drie stappen

 1. De sterke en zwakke punten (Strengths & Weaknesses) zijn de kenmerken van de adviesraad Sociaal Domein zelf. Denk hierbij aan:
  • de samenstelling;
  • representativiteit van de doelgroep;
  • competenties van de leden;
  • of communicatie met achterban en gemeente.
 2. De kansen en bedreigingen (Opportunities & Threats) zijn de ontwikkelingen, gebeurtenissen en invloeden in de omgeving van de adviesraad Sociaal Domein. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe doelgroepen die de raad moet gaan vertegenwoordigen. Of lokale zaken die kansen en bedreigingen opleveren. Bij dit onderdeel van de analyse gaat het expliciet om de externe elementen, die zich om de adviesraad Sociaal Domein heen afspelen.
 3. Vanuit het overzicht dat de analyse oplevert komen actie- en ontwikkelpunten voor de adviesraad Sociaal Domein naar boven. De laatste stap is om deze concreet te maken en uit te werken hoe de raad deze gaat oppakken.

Lees over de SWOT-analyse op wikipedia.

Ontwikkelaar

De sterkte-zwakteanalyse is een bedrijfskundig model dat intern de sterktes en zwaktes en in de omgeving de kansen en bedreigingen analyseert. Deze analyse is in het bedrijfsleven de basis van de strategie. De strategie voor de marketing volgt uit de koppeling van de kansen en bedreigingen aan de sterke en zwakke kanten.

Download het draaiboek:

Draaiboek-evaluatie-SWOT-analyse.pdf 235.23 KB