Applicatie 8-fasenmodel

Digitaal plan en traject in MeXtra

17 april 2018

Digitaal beheer van het 8-fasenmodel is mogelijk met behulp van het webpakket van MeXtra. Mextra is een veel gebruikt programma dat betrokkenen gepast toegang biedt tot het persoonlijk plan en begeleidingstraject van de cliënt.

Het 8-fasenmodel onderscheidt acht fasen in het individuele begeleidingstraject. Elke fase kent specifieke doelen, werkwijzen en instrumenten. Er worden ook acht leefgebieden onderscheiden. Deze staan centraal in het begeleidingstraject en brengen structuur in de rapportage en de begeleiding. Het 8-fasenmodel wordt inmiddels door zo’n 75% van alle opvanginstellingen gebruikt.

Cliëntvolgsysteem in MeXtra

MeXtra maakt het werken met de sjablonen van het 8-fasenmodel makkelijker. Naast registratie van algemene cliëntgegeven is het in dit programma mogelijk per cliënt de persoonsbeschrijving, het begeleidingsplan en de evaluatie in te voeren. Alle dossiers worden onder de cliëntnaam bewaard. Door de uitgebreide mogelijkheden bent u verzekerd van een volledige rapportage. U kunt de namen van de acht leefgebieden wijzigen, zodat het programma wordt aangepast aan de omstandigheden van specifieke cliënt. Met de optie archivering kun u van dossiers tussentijdse momentopnames vastleggen waardoor u een compleet beeld heeft van het verloop van de begeleiding.

Naast het 8 fasenmodel kunt u met het programma, voor uw organisatie en per cliënt een uitgebreid dagjournaal bijhouden zodat u een compleet digitaal pakket heeft in het begeleiden van uw cliënten.

MeXtra is flexibel, methodisch en modulair opgezet dat ook andere methodieken zonder veel moeite geïntegreerd kunnen worden.

In MeXtra kunnen alle betrokkenen terecht; professionals, cliënten en verwanten krijgen specifieke rechten zodat precies helder is wat iedereen kan en mag. MeXtra beschikt over een NEN7510 / ISO 27002 In Control statement. Er is een gratis versie beschikbaar waarmee u direct kunt starten.
Meer informatie is beschikbaar op www.symax.nl.

8 fasenmodel