Bereik uw achterban via social media

Social mediagids voor het betrekken van burgers

17 april 2018

Wilt u als adviesraad Sociaal Domein via social media in contact komen met uw achterban? In de social mediagids leest u hoe u social media slim inzet om beleid te beïnvloeden en een grote groep in de achterban te betrekken.

Wat levert de social mediagids op?

De social mediagids brengt mogelijkheden en kenmerken van Facebook, LinkedIn en Twitter in kaart. De pluspunten van social media voor adviesraden Sociaal Domein zijn:

  • in korte tijd een grote groep mensen bereiken;
  • snel verzamelen van informatie;
  • volgen van ontwikkelingen en discussies;
  • gemakkelijk te weten komen wat de wensen, standpunten en belangen van de achterban zijn.

Hoe werkt de social mediagids?

De gids koppelt toepassingen van de verschillende vormen aan diverse doelen die ook voor uw adviesraad Sociaal Domein van belang kunnen zijn.

Wie kunnen deze gids gebruiken?

De social mediagids voor het betrekken van burgers is gemaakt voor Wmo-raden, maar is net zo interessant voor nieuwe adviesraden Sociaal Domein. Ook cliëntenorganisaties, gemeenten en andere organisaties vinden er relevante info over het bereiken van hun achterban via social media.

Ontwikkelaar

Movisie

Download de social mediagids:

bereik-uw-achterban-via-social-media.pdf 2.68 MB