Blijvende ontwikkeling van medewerkers in zorg en welzijn

De ICOON methode - interactieve competentieontwikkeling tools

17 april 2018

ICOON is een werkwijze voor het ontwikkelen van competentieprofielen voor beroepskrachten in zorg en welzijn. Welke competenties of talenten zijn relevant voor uw medewerkers?

Wat levert ICOON op?

Met ICOON (interactieve competentieontwikkeling) ontwikkelt u gedragen, toekomstgerichte en inzichtelijke competenties. Deze zorgen ervoor de ontwikkeling van medewerkers op gang te brengen en te houden.

Hoe werkt ICOON?

De medewerkers van Movisie Beroepsontwikkeling ondersteunen u bij het maken van een profiel of het beschrijven van competenties. De methode berust op de volgende succesfactoren:

  • De ambitie van zowel organisatie als medewerkers is bepalend.
    Door grote veranderingen en ontwikkelingen moeten branches, organisaties en beroepskrachten steeds sneller en effectiever inspelen op veranderingen. Toekomstgerichtheid en het blijven ontwikkelen van medewerkers staan met elkaar in verband. Het beschrijven van competenties slaat een brug tussen het bereiken van organisatiedoelen en de ontwikkeling van medewerkers.
  • Samen met betrokkenen ontwikkelen.
    Ontwikkeling van producten gebeurt in interactie met betrokkenen. Een veranderingstraject slaagt alleen als medewerkers, beroepsgroep en management hier achter staan. Communicatie is daarbij een essentieel onderdeel.

Het benoemen van competenties of competentiemanagement is geen doel op zich. Er moeten consequenties aan verbonden zijn: zorg dat medewerkers er iets terug van horen. Er moet aandacht zijn voor hoe het nu is en hoe het moet zijn. De organisatie moet het vastleggen in de HR-visie.

Ontwikkelaar

Movisie

Download aanvullende informatie:

ICOON-methode-voor-zorg-welzijn.pdf 1.18 MB