Breng uw organisatie in kaart

19 april 2018

Wat zijn de sterke en zwakke kanten van uw organisatie, en welke kansen en bedreigingen zijn er? De SWOT-analyse brengt de binnen- en buitenkant van uw organisatie in beeld.

SWOT staat voor Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats.

Wat levert de SWOT-analyse op?

In kaart brengen van uw sterke en zwakke kanten geeft zelfvertrouwen, terwijl het u ook bescheiden en realistisch houdt. De analyse is een goede aanleiding om actie te ondernemen binnen uw organisatie.

Dat geldt ook voor de kansen en bedreigingen. Het is een eye-opener om op een rijtje te hebben wat er goed en fout gaat in de omgeving van de organisatie. En ook hier kunt u concrete acties verbinden aan de analyse.

Hoe werkt de SWOT-analyse?

Een SWOT-analyse doet u niet alleen. Betrek mensen uit alle onderdelen van de organisatie voor een zo volledig mogelijk beeld. Download de analyse en volg het stappenplan. U vindt er handige schema’s en formulieren.

Ontwikkelaar

Movisie

Download de SWOT-analyse:

Swot-analyse.pdf 56.18 KB