Cirkel van gedragsverandering

De cirkel van gedragsverandering maakt inzichtelijk welke stappen er doorlopen worden in een veranderingsproces.

Het veranderingsproces wordt in een cirkel van zes stappen weergegeven. De cirkel is gebaseerd op het transtheoretische veranderingsmodel van Prochaska en Diclemente. Dit model is een van de pijlers van de methode van motiverende gespreksvoering.

De zes stappen op een rij:

  • Voorbeschouwing (precontemplatie): op dit niveau bestaat er (nog) geen intentie tot verandering. De persoon is zich vaak niet bewust van het probleem. Anderen zoals een ouder, partner of leerkracht kunnen zich juist wel bewust zijn van het probleem. (Vb. drinken, blowen, te weinig bewegen, te weinig studeren).
  • Overpeinzing (contemplatie): hier is de persoon zich bewust dat hij een probleem heeft. De motivatie om er iets aan te doen is aanwezig, maar er wordt door de persoon nog geen actie ondernomen.
  • Besluitvorming (voorbereiding): op dit niveau maakt de persoon echt plannen om iets aan het gedrag te gaan doen.
  • Actie: hier onderneemt de persoon daadwerkelijk actie om het gedrag te veranderen.
  • Volhouden of consolidatie: op dit niveau probeert de persoon de bereikte verandering te bestendigen en niet terug te vallen. Het nieuwe gedrag moet een plaats vinden in het leven en geïntegreerd worden met andere activiteiten.
  • Terugval: in de meeste gevallen is de persoon niet in staat om de bereikte situatie van bij de eerste poging volledig vast te houden. Terugval komt geregeld voor en het proces begint dan opnieuw.

Ontwikkelaar

Prochaska, J.O., & DiClemente, C.C. (1982). Transtheoretical therapy: Toward a more integrative model of change (19) 3 Psychotherapy: Theory, Research & Practice, 276-288

Download de cirkel van gedragsverandering:

Cirkel-van-gedragsverandering.pdf 92.18 KB