De cliënt in regie tijdens een crisis

20 april 2018

Wat kunnen naasten, hulpverleners en omstanders doen bij een cliënt in crisis? En hoe houden zij rekening met wat de cliënt wil als hij niet aanspreekbaar is? Op een crisiskaart lezen zij in het kort hoe de cliënt wil dat anderen ingrijpen bij een psychische crisis.

De crisiskaart geeft aan wat de cliënt wil

Op de kaart staat kort hoe een crisis er bij de cliënt uit ziet en wat er moet gebeuren als er een crisis optreedt. Als de cliënt zelf niet meer kan aangeven wat hij wil, zorgt de crisiskaart ervoor dat anderen handelen zoals hij dat wenst. Met de crisiskaart versterken cliënten zelfmanagement en eigen regie.

De crisiskaart bevat een samenvatting van het crisisplan en is daar onlosmakelijk mee verbonden. In het crisisplan staat uitgebreide informatie over hoe een crisis er bij de betreffende persoon uit ziet en wat er wel en niet moet gebeuren als er een crisis optreedt.

Hoe werkt de crisiskaart?

De crisiskaart is een samenvatting van een uitgebreid crisisdossier. De cliënt maakt dit crisisdossier op een moment dat hij helder voor ogen heeft wat hij wel en niet wil als er (weer) een crisissituatie ontstaat. De cliënt kan een hulpverlener vragen samen het dossier te maken. De kaart zit in een plastic doorzichtig hoesje, gemakkelijk mee te nemen dus.

De meeste crisiskaartprojecten zijn verbonden aan een regionale (o)ggz cliëntenorganisatie (RCO). Daarnaast hebben enkele zorgaanbieders een onafhankelijk crisiskaartconsulent in dienst. Stichting Crisiskaart Nederland verleent het kwaliteitskeurmerk aan regionale crisiskaartprojecten in Nederland. Kijk op de website van Stichting Crisiskaart Nederland in welke regio’s een Crisiskaartsteunpunt is.

Minder gedwongen opnamen

Het Trimbos-instituut beoordeelt de crisiskaart en het crisisplan als effectief op basis van Nederlands onderzoek. Het gebruik van een crisisplan leidt duidelijk tot minder beslissingen van de rechter tot gedwongen opname.

Soortgelijke instrumenten vindt u in de Toolkit Werken aan eigen regie. Een toolkit met hulpmiddelen en informatie voor hulpverleners die de eigen regie van cliënten willen bevorderen.

Uitvoerende organisaties

Stichting Crisiskaart Nederland
www.crisiskaart.nl

Landelijk Platform GGz (LPGGz)
www.platformggz.nl

Ontwikkelaar

Trimbos-instituut en het Instituut voor Gebruikersparticipatie en Beleid

Contact

www.crisiskaart.nl/contact