Het Compas-model

Mensen met multi-problemen leren regie te houden

Het COMPAS-model leert je als begeleider de cliënt en naasten de regie over zijn en hun eigen proces te houden. Als begeleider ondersteun je alleen die situaties waarin lichamelijke, psychische of sociale beperkingen zelfregie belemmeren. Kern van het model is, dat alles wat een cliënt of zijn omgeving zelf kan, ook zelf uitvoert.

Wat levert het Compas-model op?

Professionals die het Compas-model toepassen:

  • ervaren dat cliënten veel meer aankunnen, regie nemen en tevreden zijn met hun eigen rol.
  • merken hoe door de verdeling van rollen -regiehouder, procesbegeleider en ondersteuner- de taak, verantwoordelijkheden en werkverdeling verbetert; er is meer rust door duidelijke regie, door efficiënter overleg meer tijd voor cliënten.
  • merken dat naast deskundigheden vooral persoonlijke kwaliteiten het verschil maken in het ondersteunen van cliënten.

Hoe leer je werken met het Compas-model?

Tijdens een trainingsprogramma wordt de visie rond zelfregie, door middel van het Compas-model, in de praktijk gebracht. COMPAS is een acroniem en staat voor Context; Oplossingen; Mogelijkheden; Progressie; Appreciatie; Steun.

Het trainingsprogramma omvat 5 bijeenkomsten. Elke bijeenkomst heeft een thema. Alle thema’s bij elkaar vormen een integrale visie op het ondersteunen van cliënten bij het organiseren van hun zelfregie in het leven.

Waarom het COMPAS-model?

De grondgedachte bij het communiceren met en begeleiden van mensen in een multi-probleem situatie is: zie de mens met zijn mogelijkheden, niet de stoornis, de beperking of het onaanvaardbare gedrag. Het model geeft richtlijnen voor de ondersteuning van het werkproces met cliënten. En het model geeft aan hoe de organisatie en de communicatiestructuur deze manier van ondersteuning optimaal kan organiseren.

Meer weten?

Lees verder over de training 'Floreren met COMPAS'