Dak- en thuislozen met werk weer orde in hun leven

Modules Loon naar Werken en Via Via

20 april 2018

Hulpverleners helpen drugsverslaafde dak- en thuislozen om hun leven weer op een rijtje te krijgen. Werk staat centraal bij deze methode van Relim, die uit twee modules bestaat: Loon naar Werken en Via Via.

Wat leveren de modules voor dak- en thuislozen op?

De modules zijn speciaal voor dak- en thuislozen met een alcohol- of drugsverslaving. Ook jongeren vanaf 18 jaar horen tot de doelgroep. Met een persoonlijke benadering helpen hulpverleners dak- en thuislozen bij het oplossen van hun problemen. Werk is hierbij het middel. Bij succes levert het ze een baan en een woning op en raken de deelnemers tegelijk van hun verslaving af. 20% van de mensen vonden een betaalde baan dankzij de modules.

Hoe werken de modules Loon naar Werken en Via Via?

In de module Loon naar Werken proberen de deelnemers een vaste structuur en een werkritme te heroveren en werken ze aan hun empowerment. Met als doel een wezenlijke verandering in hun leven. Wanneer de deelnemers een eigen vast woonadres hebben en aan een aantal voorwaarden voldoen, stromen ze door naar de tweede module, Via Via. In deze module staat gedragsverandering centraal. De deelnemers leren zichzelf het gedrag van de straat af en werken toe naar de status van ‘medewerker met sociaal aanvaardbaar gedrag’.

De deelnemer ontwikkelt met de modules zijn werkgerelateerde vaardigheden. Daarnaast is de deelnemer bezig om alle andere zaken die in het leven belangrijk zijn op een rijtje te krijgen, dit zijn de acht leefgebieden:

  • dagbesteding
  • verslaving / gezondheid
  • woonsituatie
  • justitie
  • sociale contacten
  • inkomen
  • schulden
  • zingeving

Als de deelnemer de tweede module heeft doorlopen en ook de leefgebieden op orde heeft, is hij klaar om ‘weer terug te gaan naar de maatschappij’.

De aanpak van de trajectbegeleiders zorgt ervoor dat de deelnemers zich persoonlijk benaderd voelen. Er is iemand die met hen meedenkt en hen helpt waar mogelijk. Ook weten ze dat ze niet teveel op de trajectbegeleider moeten leunen, uiteindelijk zullen ze het zelf moeten doen.

U leest meer over de modules Loon naar Werken en Via Via van Relim in de uitgebreide beschrijving (pdf). In de pdf met instrumenten vindt u veel praktische voorbeelden.

Looptijd

Doorlopend vanaf 2002.

Website

www.beterdoorwerk.com

Uitvoerende organisatie

Relim
www.relim.nl

Relim werkt samen met tal van gemeenten, zorgorganisaties en maatschappelijke organisaties. Kijk op de website onder de kopjes Opdrachtgevers en Ketenpartners voor een compleet overzicht.

Contact

E info@relim.nl

Download de beschrijving van deze methodiek en de bijbehorende instrumenten:

Relim-methodiek.pdf 1.33 MB

Instrumenten-Relim-methodiek.pdf 1.22 MB