Denkhoeden methode

20 april 2018

De zes denkhoeden-methode is een techniek om samen tot het juiste besluit te komen. Vanuit zes verschillende perspectieven kijken mensen naar een vraagstelling of probleem.

De techniek is ontwikkeld door Edward de Bono. Het gaat uit van het idee dat mensen vaak geneigd zijn problemen steeds op eenzelfde manier te benaderen. Door de denkhoeden te gebruiken, word je gedwongen om het probleem ook eens van een andere kant te bekijken. De methode maakt gebruik van fictieve gekleurde hoeden die zes denkrichtingen weergeven.

Door het toepassen van de Zes Denkhoeden:

 • zijn vergaderingen constructief, creatief en beter gestructureerd;
 • krijgt u gedragen en innovatieve oplossingen in plaats van zwart/wit conclusies;
 • overbrugt u verschillen in cultuur en hiërarchie;
 • worden onderwerpen grondiger verkend;
 • worden veranderingen beter hanteerbaar.

Doelgroepen

Gemeenten, woningcorporaties, zorgorganisaties, welzijnsorganisaties.

Tips voor gebruik

 • De witte hoed: inventariseert de benodigde en beschikbare informatie;
 • De rode hoed: staat voor het mogen uiten van intuïtie en gevoelens.
 • De zwarte hoed: staat voor risico's en problemen. Het is gericht op het zoeken naar strijdigheden met feiten, ervaringen, normen, enz.;
 • De gele hoed: symboliseert voordelen en waarde;
 • De groene hoed: richt zich op alternatieven en biedt een natuurlijke manier om creativiteit in het denkproces binnen uw organisatie te introduceren;
 • De blauwe hoed: is gericht op het managen van het denkproces, de ‘voorzittershoed'.

Tijdens de training leert u de waarde van elke hoed en het opstellen van 'denkagenda's', de volgorde van de hoeden die aangehouden wordt tijdens de vergadering. De volgorde van de hoeden wordt bepaald door het onderwerp, wat men ermee wilt bereiken, de beschikbare tijd en de deelnemers aan de vergadering.

Ontwikkelaar

Edward de Bono (1985): Six Thinking Hats

Download de handleiding:

Handleiding-zes-denkhoeden.pdf 2.25 MB