Digitaal delen van hulpverleningsplan met Samen1plan

20 april 2016

Met het online webprogramma Samen1plan kunnen cliënten met meerdere hulpverleners efficiënt samenwerken. Iedereen heeft toegang tot het behandelplan, kan lezen hoe de hulp verloopt, ziet afspraken en kan plannen in een agenda.

Het doel van Samen1plan.nl is om de samenwerking tussen verschillende hulpverleners en de cliënt makkelijker en effectiever te laten verlopen. Daarbij hebben cliënten dezelfde rechten in het systeem als hulpverleners. Samen1plan maakt de rollen van alle betrokken hulpverleners inzichtelijk. Zowel in relatie tot het plan als in relatie tot de voortgang in de behandeling en de reactie van het gezin daarop. Iedereen heeft inzicht in het plan op het moment dat het hem of haar schikt.

Online hulpverleningsplan

Samen1Plan biedt een online hulpverleningsplan met een handleiding. Het plan helpt om effectiever en integraal samen te werken rond gezinnen, individuele cliënten en hun sociaal netwerk. Vooral wanneer meerdere hulpverleners uit verschillende organisaties betrokken zijn, zoals bij cliënten met complexe (psychiatrische) problemen of bij multiprobleemgezinnen.

In het beveiligde digitale hulpverleningsplan delen de verschillende hulpverleners en de cliënt hun informatie. Op deze manier is iedereen met toegang tot het digitale plan snel op de hoogte en kan makkelijk zien wat er is gedaan en wat er gepland staat door wie. De informatie in Samen1plan.nl kan makkelijk door meerdere organisaties gedeeld worden. Gegevens worden uitgewisseld binnen de groep.

Gelijkwaardig contact

Het systeem biedt transparantie en voorkomt misverstanden. Cliënten kunnen daardoor (weer) vertrouwen krijgen in de hulpverlening. Het systeem maakt dat er mét de cliënt en het gezin wordt afgestemd. De gedeelde toegang zorgt er ook voor dat er meer gelijkwaardigheid ontstaat in de contacten met de cliënt of het gezin. 

Gratis te gebruiken

Samen1Plan is gratis beschikbaar. Om de tool goed te kunnen gebruiken kunnen professionals een korte training volgen.
De Stichting Samen1Plan is in januari 2016 opgericht door een aantal partijen waaronder de kennisinstellingen het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie en (bedenker) Molendrift.

Meer weten?

Kijk op http://samen1plan.nl. U leest op de website ook ervaringen hoe samen1plan werkt in de praktijk.
Voor een demonstratie van Samen1Plan en vrijblijvend advies over implementatie kunt u contact opnemen met Anne-Marie van Bergen (a.vanbergen@movisie.nl of 030 789 2067) of met Lou Repetur (l.repetur@movisie.nl of 030 798 2117). Of mail naar info@samen1plan.nl.