Draagkracht - draaglast analyse

Samen met de cliënt/klant wordt gekeken welke draaglastfactoren en welke draagkrachtfactoren de cliënt heeft. Zo wordt duidelijk waar versterking en ondersteuning nodig is.

Het model van de draagkracht-draaglast analyse maakt inzichtelijk waarom een situatie te veel kan zijn voor iemand. Wanneer de draaglast groter wordt dan de draagkracht ontstaan problemen. De weegschaal slaat door naar één kant. Dit kan gebeuren doordat er bijvoorbeeld veel in korte tijd gebeurt of het heel druk is, waardoor de draaglast groter wordt (zwaarder). Maar het kan ook zijn dat iemand moe of ziek is, waardoor zijn draagkracht vermindert. Resultaat is dat de eisen die gesteld worden groter zijn dan wat de persoon aan kan of denkt aan te kunnen.

Doelgroep

Voor alle doelgroepen

Ontwikkelaar

NIZW

  • Bron: Bakker, I., Bakker, K., Dijke, A. van & Terpstra, L. O&O in perspectief. Utrecht: NIZW, 1998.
  • Het balansmodel zoals opgenomen in het handelingsprotocol kindermishandeling en huiselijk geweld