Draaischijf vrijwilligersorganisaties

20 april 2018

Wat is een vrijwilligersorganisatie? Afhankelijk van de context, gelden verschillende criteria. Het doorlopen van de schijven van de draaischijf vrijwilligersorganisaties geeft snel inzicht in welke criteria van belang zijn.

Bij het vaststellen van de omschrijving van het begrip vrijwilligersorganisatie komen al snel een aantal criteria bovendrijven die niet eenduidig gehanteerd (kunnen) worden. Om toch tot een omschrijving te kunnen komen heeft MOVISIE een algemene omschrijving van het begrip vrijwilligersorganisaties opgesteld met daarnaast een aantal keuzemogelijkheden binnen de belangrijkste criteria:

Een vrijwilligersorganisatie is een met naam en adres genoemd, formeel of informeel georganiseerd verband van verschillende mensen dat met enige regelmaat bijeenkomt en/of activiteiten organiseert in het algemeen belang, waarbij alle inkomsten worden ingezet ten gunste van de doelstelling van de organisatie en waarbij de uitvoering van het primaire proces door vrijwilligers wordt gedaan en er geen verband bestaat tussen de verrichte werkzaamheden en de verdiensten van de vrijwilligers.

Criteria

Zoals gezegd bestaat er naast een algemene omschrijving van vrijwilligersorganisaties een aantal criteria die u kunt toevoegen naar gelang het doel waarvoor de definitie gebruikt wordt. De meest voorkomende criteria zijn:

  • Verhouding beroepskrachten - vrijwilligers 
  • Winst  
  • Eigen vermogensvorming  
  • Verhouding algemeen belang - eigen belang  
  • Inhoudelijk werkgebied 
  • Bestaansduur  
  • Organisatiegraad
  • Kwaliteitseisen

Ieder criterium is op verschillende manieren in te zetten. Met de draaischijf Vrijwilligersorganisaties kunt u de verschillende keuzemogelijkheden binnen de criteria één voor één in beeld brengen. Door voor ieder criterium uw eigen keus te maken, bepaalt u uw eigen definitie van vrijwilligersorganisaties.

Ga naar de draaischijf Vrijwilligersorganisaties.

Ontwikkelaar

Movisie