Educatief theater Bespreekbaarheid seksuele diversiteit

4 februari 2013

Een educatieve theatervoorstelling als middel om het thema seksuele diversiteit bespreekbaar te maken kan een toneelstuk zijn of een toneelstuk gecombineerd met een interactief deel met het publiek. Het publiek is dan niet alleen toeschouwer, maar neemt ook direct op het podium deel aan de dramatische werkvorm.

Lokaal G1.25

Lokaal G1.25 is een educatieve interactieve voorstelling over vriendschap en homoseksualiteit en speelt zich in een klaslokaal. Leerlingen worden op een positieve manier uitgedaagd om mee te denken en mee te praten over het thema homoseksualiteit. Tijdens het interactief gedeelte vragen de 4 acteurs de leerlingen om advies en spelen deze uit, onder begeleiding van een publieksbegeleider.

Geen gezicht

Interactieve voorstelling over homoseksualiteit binnen onze multiculturele samenleving. De voorstelling duurt in totaal 90 minuten (45 minuten voorstelling en 45 minuten interactief gedeelte). De acteurs begeleiden ook het interactief gedeelte olv een publieksbegeleider. Aan het eind van het interactief gedeelte vertelt een holebi man/vrouw met niet Nederlandse culturele achtergrond zijn of haar levensverhaal. Bij de voorstelling zijn lesbrieven ontwikkeld.

En een prettig weekend

'En een prettig weekend' is een interactieve monoloog en theaterscene. In beiden wordt de invloed van vooroordelen over homoseksualiteit, scheldgedrag en uitsluiting van homosek-suele personeelsleden en/of leerlingen zichtbaar gemaakt net als onderliggend thema ‘een veilig schoolklimaat voor en door iedereen’. De scene speelt zich af tussen drie docenten in de personeelsruimte op een  VO school.

Lokaal G1.25, Geen gezicht en En een prettig weekend worden uitgevoerd door Theater AanZ

Let's talk about ...

Seksuele diversiteit bespreekbaar maken op school, hoe pak je dat aan? Met snelle en afwisselende scènes weet Let’s talk about… jongeren op positieve wijze bij dit thema te betrekken. Verschillende kanten van liefde, vriendschap, omgang met klasgenoten en tolerantie worden in deze theatervoorstelling belicht.

Let's talk about wordt uitgevoerd door MindMix

Seks in de stad

Met het theaterproject Seks in de Stad stelt het Rotterdams centrum voor theater kwesties aan de kaak rond de seksuele moraal. De voorstelling gaat over de manier waarop je met elkaar omgaat, de verantwoordelijkheid die je voor elkaar voelt. Op straat, op school en thuis. Er worden monologen gespeeld waarin vanuit diverse invalshoeken wordt gekeken naar het onderwerp seksualiteit.

Seks in de stad wordt uitgevoerd door het Rotterdams Centrum voor Theater (RCTH)

Coming Out - De musical

De scholier Milan is uitgehuwelijkt aan Carmalita, maar ontdekt dat hij Leonardo, de zanger van de band, veel leuker vindt. Zijn broer Djasén heeft het echter niet zo op homo's. Kiest Milan voor de wens van zijn familie of voor zichzelf? Uiteindelijk overwint en verbindt de liefde altijd ongeacht leeftijd, cultuur of seksuele voorkeur. Coming Out is een popmusical voor en door jongeren waarbij de thema's homoseksuealiteit, individualiteit en verschillende culturen elkaar raken.

Coming Out wordt uitgevoerd door Stichting National Jeugd Musical Theater (NMJT)