EigenWerkWijzer voor inzicht in wat iemand met een arbeidsbeperking kan en wil

Vergroten van vertrouwen en mogelijkheden

8 mei 2014

De Eigenwerkwijzer is een instrument waarmee een cliënt inzicht krijgt in zijn of haar mogelijkheden en grenzen, hoe daar goed mee om te gaan, en hoe hij of zij kan werken én leven met een functiebeperking of chronische ziekte.

Hoe werkt EigenWerkWijzer?

De Eigenwerkwijzer is via internet toegankelijk in een beveiligde omgeving. EigenWerkWijzer is voor mensen die een arbeidsbeperking hebben of voor wie werkt met medewerkers met een arbeidsbeperking. Aan de hand van 102 vragen en opdrachten krijgt men stap voor stap inzicht in:

  • de medewerker en zijn of haar eigen ‘gebruiksaanwijzing‘
  • passend werk: de eisen die iemand aan zijn of haar werkplek en de werkomgeving moet stellen om optimaal te presteren
  • communicatie: wat zegt iemand wanneer, aan wie en hoe wil hij dit vertellen of afspreken

De uitkomsten van elke module worden gepresenteerd in een apart resultatenoverzicht.

Wat levert de EigenWerkWijzer op?

De Eigenwerkwijzer vergroot zelfinzicht, zelfsturing, handelingsmogelijkheden en vertrouwen in eigen kunnen. Door de Eigenwerkwijzer worden keuze-en handelingsmogelijkheden van de cliënt ontdekt, ontwikkelt en vergroot. Het aanbieden van en het werken met de Eigenwerkwijzer door professionals helpt de professional in zijn transitie van de traditionele professional naar de coachende professional.

Ontwikkelaar

De EigenWerkWijzer (voorheen Makkekaart) is ontwikkeld door Agnes van Wijnen-Visie in Uitvoering met financiële steun van: UWV, Innovatief Ondernemerschap Drenthe, Stichting Instituut Gak en Syntens.

Blik op Werk heeft de EigenWerkWijzer in 2013 geheel vernieuwd met financiële steun van Stichting Instituut Gak.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie en actuele prijzen op www.blikopwerk.nl/eigenwerkwijzer of mail info@blikopwerk.nl