Ervaringsdeskundigen ondersteunen elkaar voor herstel en via empowerment

Herstelondersteunende zorg

Herstel ondersteunende zorg is gebaseerd op Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid. Cliënten met psychiatrische problemen vertellen elkaar in herstelwerkgroepen hun verhaal. Hun persoonlijke geschiedenis blijkt een zinvol verhaal waar anderen van kunnen leren. Met hun ervaring geven ze cursussen en trainingen aan hulpverleners en aan andere cliënten. De deelnemers aan het programma hebben verschillende rollen: deelnemer, cursist, groepslid, vrijwilliger of betaalde ervaringsdeskundige.

Herstel ondersteunende zorg stoelt op drie pijlers:

  • Herstel staat niet gelijk aan genezing, maar betekent dat je leert zien waar je eigen kwetsbaarheden en talenten liggen en dat je met gebruikmaking daarvan weer baas wordt over je eigen leven.
  • Empowerment is het ontdekken en aanboren van je eigen kracht.
  • Ervaringsdeskundigheid is de toepassing van de kennis die mensen met psychische beperkingen op grond van hun ervaringen opbouwen.

Herstel ondersteunende zorg werkt aan:

  • ondersteuning van individuele herstelprocessen;
  • bevordering van maatschappelijke participatie;
  • het leveren van een bijdrage aan verbetering van de zorg. Hierbij richt men zich zowel op cliënten als op hulpverleners, managers en andere betrokkenen.

Het gedachtegoed van herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid is in de jaren ’90 ontwikkeld in de Verenigde Staten en heeft in Nederland inmiddels vaste voet aan de grond gekregen. De ideologische wortels liggen in de cliëntenbeweging in de ggz. Als grondleggers in ons land kunnen met name HEE! (Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid) van het Trimbos Instituut en Stichting Rehabilitatie ’92 worden genoemd. Zij werken met een HEE-programma en HEE-team.

Implementeren van herstel ondersteunende zorg
Ondertussen wordt er met name bij ggz-organisaties en RIBW’s veel met herstel ondersteunende zorg gewerkt. Wie meer wil lezen over de implementatie van herstel ondersteunende zorg in de eigen organisatie, kan twee handreikingen gebruiken:
- ervaringen van andere organisaties staan te lezen in 'Handreiking voor de implementatie van herstel ondersteunende zorg in de ggz'
 

Uitvoerende organisaties

Ontwikkelaar

Het HEE-Team werkt onder de vlag van het Trimbos-instituut en de stichting Rehabilitatie ’92.
Trimbos Instituut
Da Costakade 45
3521 VS Utrecht
T  030 297 11 00
E hee@trimbos.nl
www.hee-team.nl

Contact

Marianne van Bakel
T 030-2971115
E mbakel@trimbos.nl

Wie meer wil lezen over de inzet van ervaringsdeskundigheid binnen de GGZ, kan onder andere de handreiking  (2012) van het Trimbos instituut lezen.

Downloads

Handreiking-implementatie-herstelondersteunende-zorg.pdf 7.16 MB

HEE-Een-zinvol-verhaal.pdf 157.12 KB

Good-practice-HEE.pdf 1.41 MB