In gesprek met dak- en thuislozen

Tea for Two

27 juli 2016

Makers van dak- en thuislozenbeleid komen lang niet altijd in contact met deze dak- en thuislozen. Terwijl de doelgroep zelf vaak een goed beeld heeft van knelpunten en goede ideeën heeft over verbeteringen. Met Tea for Two kunt u als beleidsmaker deze ideeën horen en benutten.

Wat levert Tea for Two op?

Beleidsmakers vinden het lastig om zomaar zelf op daklozen af te stappen om hen te bevragen. Met de methode gaat u als beleidsmaker in gesprek met doorgaans moeilijk bereikbare doelgroepen uit de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, verslavingszorg en zwerfjongeren. Zo kunt u gebruikersgroepen betrekken bij de beleidsvorming rond de Wmo.

Hoe werkt Tea for Two?

Een high tea brengt de verschillende doelgroepen bij elkaar. De voorbereiding is relatief eenvoudig. U kunt bijvoorbeeld gesprekshulpjes inzetten. Belangrijk is om de gesprekken uitgebreid vast te leggen.

De methode is specifiek geschikt voor dak- en thuislozen, maar eigenlijk is de methode voor iedereen geschikt. In plaats van een theemoment kunt u ook denken aan een pizzameeting. Ideaal om jongeren te verleiden tot inspraak.

Uitvoerende organisatie

Stichting Zon

Ontwikkelaar

Landelijk Platform GGZ